Ledenadministratie


Aanmelden lidmaatschap en voorwaarden

Een ieder die lid wil worden van TV Hercules, kan dit doen door het lidmaatschap aanmeldformulier volledig in te vullen. Het inschrijfformulier is ook recht boven op de website te vinden onder de knop Lid Worden? 

Bij het inschrijven wordt gevraagd om een recente foto te uploaden.

Contributie

Betaling in gelijke maandtermijnen of ineens

De contributie is een jaarcontributie die in (12) maandelijkse termijnen (***) automatisch geïncasseerd wordt en is verschuldigd vanaf 1 januari. Maar u kunt de (jaar)contributie ook op eigen verzoek bij de ledenadministratie ineens betalen.

Aanvang nieuw lidmaatschap na januari?

Bij eerste aanvang van het lidmaatschap (éénmalig entreejaar) ná januari is, in tegenstelling tot het boven vermeldde, voor het lopende jaar  slechts contributie (zie tabel hieronder) verschuldigd over de resterende maanden, met ingang van de volle maand waarin het lidmaatschap aanvangt. In dat geval geldt er een éénmalige korting op de jaarcontributie ter grootte van de verstreken maandtermijnen. (zie ook het huishoudelijk reglement in ons archief).

Het inschrijfgeld (eenmalig bij lid worden) bedraagt € 7,00.

 
Contributie maandelijkse Incasso (***)

Er zijn diverse contributies voor verschillende categorieën: Junioren(*) / Senioren wel/niet  bereid om bardienst te draaien (2x per jaar een dienst van ca. 4 uur). Indien u nl. géén bardiensten wenst te draaien, betaalt u een hoger tarief (toeslag). Zie de tabel hieronder:

 Deelname aan bardiensten JA NEE
 Senioren € 10,00 € 14,50
 Senioren DDD** n.v.t. € 7,00
 Junioren * n.v.t. € 7,00
v.a. 4de gezinslid **** gratis gratis

*       Tot en met het jaar waarin je 17 wordt.
**     DDD-lidmaatschap. Door de weekse dagen tot 18.00 uur, géén deelname aan verenigingsactiviteiten zoals o.a.
competitie 
en tennislessen, maar ook géén bardienstplicht.
***   Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar 1 januari t/m 31 december, opzegbaar tegen einde kalenderjaar;
    Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen.  Meer informatie hierover...

**** Kind op hetzelfde adres als de ouder(s)

NB: Donateurschap: € 15,00 p.j. / € 1,25 p.m.
NB: Senioren 70+ zijn vrijgesteld van bardienst.

Regelingen Sport- en Cultuurfonds gemeente Hengelo
Wilt u lid worden en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds van uw gemeente.
Regeling bijdrage voor 18 jr. en ouder
Voor kinderen t/m 17 jaar (het kindpakket) regeling bijdrage voor kinderen t/m 17 jr.

 

Overige opmerkingen:

Als u kiest voor lidmaatschap MET bardienstplicht, kunt u zelf uw diensten inplannen via de KNLTB Club-app. Doet u dit niet, dan wordt u ingedeeld door de BIC. Bij verzuim van een (zelf in de app of door een BIC ingeplande dienst) wordt een eenmalige contributieverhoging van € 30,00 geheven en kan men tevens opnieuw ingeroosterd worden. De bardienstverplichting komt dus niet met het opleggen van de boete te vervallen.

Voor meer informatie over bardiensten en de BIC gaat u naar onze Bardienst-pagina


Opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap kan per mail per 1 juli en 31 december met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen. U bent dus ook bij tussentijdse afmelding verplicht de volledige jaarcontributie te voldoen en al ingedeelde bardiensten en overige verplichtingen alsnog te vervullen!

Voor vragen neemt u contact op met de ledenadministratie via [email protected]

NB: vergeet niet je (park)sleutel in te leveren (tijdens de bardienst) om je borg terug te krijgen.