Ledenadministratie


Aanmelden lidmaatschap en voorwaarden

Een ieder die lid wil worden van TV Hercules, kan dit doen door het lidmaatschap aanmeldformulier volledig in te vullen. Het inschrijfformulier is ook recht boven op de website te vinden onder de knop Lid Worden? 

Bij het inschrijven wordt gevraagd om een recente foto te uploaden voor het aanvragen van een (verplichte) KNLTB-pas. Dit kun je zelf doen. .

 

Contributie

Betaling in gelijke maandtermijnen of ineens

De contributie is een jaarcontributie die in (12) maandelijkse termijnen (***) automatisch geïncasseerd wordt en is verschuldigd vanaf 1 januari. Maar u kunt de (jaar)contributie ook op eigen verzoek bij de ledenadministratie ineens betalen.

Aanvang nieuw lidmaatschap na januari?

Bij eerste aanvang van het lidmaatschap (éénmalig entreejaar) ná januari is, in tegenstelling tot het boven vermeldde, voor het lopende jaar  slechts contributie (zie tabel hieronder) verschuldigd over de resterende maanden, met ingang van de volle maand waarin het lidmaatschap aanvangt. In dat geval geldt er een éénmalige korting op de jaarcontributie ter grootte van de verstreken maandtermijnen. (zie ook het huishoudelijk reglement in ons archief).

Het inschrijfgeld (eenmalig bij lid worden) bedraagt € 7,00.

Spelerspas

Nieuwe leden ontvangen eerst een voorlopig pasje (met onmiddellijk speelrecht) en na 3 weken een door de tennisbond KNLTB afgegeven spelerspasje. De pasjes worden u per post toegestuurd.

Een definitieve KNLTB-hercules spelerspas dient voorzien te zijn van uw pasfoto om speelgerechtigd te zijn. 

 

 

Contributie maandelijkse Incasso (***)

Er zijn diverse contributies voor verschillende categorieën: Junioren(*) / Senioren wel/niet  bereid om bardienst te draaien (2x per jaar een dienst van ca. 4 uur). Indien u nl. géén bardiensten wenst te draaien, betaalt u een hoger tarief (toeslag). Zie de tabel hieronder:

 Deelname aan bardiensten JA NEE
 Senioren € 10,00 € 14,50
 Senioren DDD** n.v.t. € 7,00
 Junioren * n.v.t. € 7,00
v.a. 4de gezinslid **** gratis gratis

*       Tot en met het jaar waarin je 17 wordt.
**     DDD-lidmaatschap. Door de weekse dagen tot 18.00 uur, géén deelname aan verenigingsactiviteiten zoals o.a.
competitie 
en tennislessen, maar ook géén bardienstplicht.
***   Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar 1 januari t/m 31 december, opzegbaar tegen einde kalenderjaar;
    Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen.  Meer informatie hierover...

**** Kind op hetzelfde adres als de ouder(s)

NB: Donateurschap: € 15,00 p.j. / € 1,25 p.m.
NB: Senioren 70+ zijn vrijgesteld van bardienst.

Regelingen Sport- en Cultuurfonds gemeente Hengelo
Wilt u lid worden en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds van uw gemeente.
Regeling bijdrage voor 18 jr. en ouder
Voor kinderen t/m 17 jaar (het kindpakket) regeling bijdrage voor kinderen t/m 17 jr.

 

Overige opmerkingen:

Als u kiest voor lidmaatschap MET bardienstplicht, kunt u aan het begin van het jaar uw persoonlijke voorkeuren en verhinderingen kenbaar maken aan de Bardienst Indeling Commissie (BIC) via het bardienstvoorkeuzeformulier. Bij verzuim van een door de BIC ingeplande dienst wordt een eenmalige contributieverhoging van € 30,00 geheven en kan men tevens opnieuw ingeroosterd worden. De bardienstverplichting komt dus niet met het opleggen van de boete te vervallen.

Voor meer informatie over bardiensten en de BIC gaat u naar onze Bardienst-pagina

Let op! Telefoongegevens (kunnen) worden weergegeven op internet…

Wil u geen telefoonnummer op de Hercules-website, in BIC-lijsten, toernooigegevens, ladderstanden en wat al niet meer, neem dan contact op met de ledenadministratie via [email protected] om eventueel het telefoonnummer uit ons ledenbestand te laten verwijderen.


Opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap kan per mail per 1 juli en 31 december met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen. U bent dus ook bij tussentijdse afmelding verplicht de volledige jaarcontributie te voldoen en al ingedeelde bardiensten en overige verplichtingen alsnog te vervullen!

Voor vragen neemt u contact op met de ledenadministratie via [email protected]

NB: vergeet niet je (park)sleutel in te leveren (tijdens de bardienst) om je borg terug te krijgen.