inplannen bardiensten 2024

Belangrijke informatie bardiensten seizoen 2024 !

Beste bardienst leden,

Hierbij wil ik u graag informeren over de gang van zaken i.v.m. de bardiensten dit seizoen en ziet u tevens een overzicht met belangrijke punten.

Evenals vorig jaar vragen wij u weer zelfstandig uw bardiensten in te vullen met behulp van de KNLTB ClubApp. Het bardienstrooster staat momenteel online om uw twee bardiensten vast te leggen voor het komende seizoen.

We starten dit jaar vanaf maart met de reguliere bardiensten. Tot die tijd is het mogelijk om gedurende de tennislessen ’s avonds zelfstandig gebruik te maken van de keet, en consumpties zelf af te rekenen met de kassa en het pinapparaat (contant betalen is niet meer mogelijk).

Belangrijke punten:

· Controleer of uw gegevens zoals tel. nummer en e-mailadres juist staan geregistreerd bij de KNLTB, u kunt deze gegevens inzien in de ClubApp. Zonder een juist e-mail adres krijgt u geen notificaties van uw ingedeelde of toegewezen bardiensten!

· Plan uw beide bardiensten in voor 15 februari 2024.

Bij verzuim om tijdig zelf in te plannen kunt u willekeurig worden ingedeeld voor een bardienst en bent u zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan.

· Alle diensten die binnen een termijn van 4 weken gepland staan, staan vast en kunnen dan niet meer aangepast worden in de ClubApp. Mocht u verhinderd zijn voor een dienst binnen deze periode dan dient u zelf te ruilen dan wel voor een vervanger te zorgen.

· Helaas komt het af en toe voor dat een bardienst op korte termijn moet worden geannuleerd b.v. als gevolg van slecht weer, onbespeelbare banen of een late wijziging van de indeling bij toernooien, competities en dergelijke. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn maar verwachten wel dat zo’n dienst (in overleg) kan worden ingehaald.

· Iedereen dient zijn of haar twee verplichte bardiensten zelfstandig in te delen met de ClubApp. Wanneer aan het eind van het seizoen blijkt dat hier niet aan is voldaan kan hiervoor een verzuimboete worden opgelegd van 30 euro per niet ingedeelde, of verzuimde bardienst.

NIEUWE LEDEN

· Nieuwe leden met bardienst dienen binnen 1 maand vanaf het ingaan van hun lidmaatschap een eerste inwerk-bardienst in te plannen met de KNLTB ClubApp. Deze diensten staan omschreven in de app als ‘inwerken bardienst’. Het is niet toegestaan om zonder overleg een eerste bardienst alleen te draaien. Wanneer een nieuw lid niet zelfstandig binnen deze termijn zijn of haar bardienst(en) inplant zal de BIC deze willekeurig indelen.

· Nieuwe leden die hulp willen bij het inplannen van hun eerste bardienst kunnen binnen 1 maand vanaf het ingaan van het lidmaatschap contact op te nemen met de BIC (Barindeling Commissie) via [email protected].

· Nieuwe leden die tussen 1 januari en 1 juli lid zijn geworden dienen 2 bardienst te draaien dit seizoen, leden die tussen 1 juli en 1 januari lid zijn geworden dienen 1 bardienst te draaien dit seizoen.