Beheer Clubhuis 'de Keet'

De Beheer Commissie zorgt voor ons clubgebouw en directe omgeving. Het clubgebouw (“de Keet”) omvat de kantine met bar en keuken en voorraadruimtes, en verder de kleedkamers, vergaderruimten en sanitaire voorzieningen en verwarming. De Beheer Commissie regelt de exploitatie van de kantine, hetgeen betekent dat er gezorgd wordt voor adequate horeca-voorzieningen en apparatuur, en dat alle aan de bar verkochte consumptie-artikelen voldoende op voorraad zijn. Verder is de Beheer Commissie verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie en schoonmaak van de gebouwen en de apparatuur, binnen en buiten. Het algemene e-mailadres van de beheer commissie is [email protected]

 

Gescheiden afvalinzameling

Bij T.V. Hercules zijn we overgegaan op gescheiden afvalinzameling. Niet alleen goed voor het milieu, maar tevens een goede besparing op onze (afval)kosten.

Plastic en blik gaan in de ton met het oranje deksel, de rest van het afval gaat in de ton met het zwarte deksel. Zit er geen zak in een ton, gooi er dan aub.  géén afval in, maar zorg ervoor dat er alsnog een zak in komt te hangen. Bij voorbaat dank!

 

Exploitatie van ons clubgebouw de Keet:

Een van de taken van de Beheer Commissie is ervoor te zorgen, dat alle ruimtes optimaal bruikbaar zijn voor alle leden, functionarissen van de vereniging en gasten. Behoorlijk pittig daarbij is de totale klus van in- en verkoop ten behoeve van de bar.

De Beheer Commissie zorgt ervoor, dat alles in gewenste hoeveelheden tijdig aanwezig is, voor de contacten en onderhandelingen met de leveranciers, het registreren van de verkoop, de controle hierop en het bijhouden van de financiën aansluitend op het financieel beheer van de vereniging.

De Beheer Commissie zorg ervoor, dat de bardiensten (georganiseerd door de Bardienstindeling Commissie) op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen en een ieder prettig gebruik van het totale clubgebouw kan maken. Daarbij zorgt de Beheer Commissie ervoor, dat die exploitatie plaatsvindt met de noodzakelijk vergunningen en binnen de steeds strengere overheidsregels.

 

Onderhoud gebouwen en installaties:

Het onderhoud van de gebouwen en installaties, en indien nodig / wenselijk ook vernieuwing en aanvulling is een continu proces, waarin de Beheer Commissie (soms bij kleine simpele zaken) uitvoerend maar vooral ook organiserend is.

Guido Duijff, momenteel lid van de Beheer Commissie, doet nu al veel klussenwerk (veelal elektrisch), en ook Leo Lubbers wil hierin nog wel eens bijspringen. Voor onderhoud aan de gebouwen kan vaak wel een beroep gedaan worden op “de jongens uit het baanonderhoud”.

Te allen tijd moeten we als vereniging kunnen beschikken over een (accommodatie met een) solide gebouw en installaties met een representatieve uitstraling, waaraan ook overheidsinstanties (Brandweer bijv.) hun volledige goedkeuring hechten.

 

Schoonmaak:

De Beheer Commissie draagt zorg voor de benodigde intensiteit en frequentie van de –reguliere- schoonmaak van de diverse ruimten in het clubgebouw (kantine, keuken, wc’s en kleedruimten zijn daarin natuurlijk de essentie). Deze varieert door het seizoen heen en is grotendeels afhankelijk van de georganiseerde verenigingsactiviteiten. De reguliere schoonmaak van de kantinevloer en de douche- en toiletruimten wordt door het bedrijf Schoonzicht van ons lid Ronny Ossel verricht. Ook hier is het voor de Beheer Commissie vooral weer een taak van organiseren dat de schoonmaak in voldoende mate gedaan wordt. Liefst waar mogelijk –ook- met inzet van eigen vrijwilligers-leden, en anders wel uitbesteed aan een externe partij (zoals Schoonzicht). Hiertoe is een team van vrijwilligers opgezet, die regelmatig de boel onder handen neemt. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Beheer Commissie.

Het terras bij “de Keet” en de overige terrassen en groenstroken op ons park worden onderhouden en schoongemaakt door de vrijwilligers van de Baanonderhoud Commissie.