Archief

Op deze pagina vindt u alle opgaveformulieren en reglementen, de notulen van de ALV's en een link naar de digitale versie (2019) van het INFO-boekje.


Opgave Formulieren downloaden:

Reglementen & Instructies

Notulen ALV


Digitale nieuwsbrief ‘t KeetJournaal…

De digitale nieuwsbrieven worden toegestuurd via e-mail en zijn niet op te vragen via de website. Klik hier voor meer algemene informatie over de digitale nieuwsbrief en de redactie.

 


Notulen ALV 2023.docx Jaarverslag 2022.docx.pdf Jaarverslag 2023.pdf