Vacatures vrijwilligers

Onze vereniging wordt gedragen door de leden zelf. Binnen TV Hercules kennen we een aantal commissies. Wat deze commissies doen en welke activiteiten zij organiseren staat beschreven op hun eigen commissie-pagina op deze website. Ga onder de titelkop <ledeninformatie> naar <Bestuur& Commissies> en maak je keuze. Onze commissies zoeken altijd nieuwe vrijwilligers om hun team mee te kunnen versterken en/of te ondersteunen in hun activiteiten. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van een bepaalde commissie, neem dan contact op met de desbetreffende commissie of het bestuur. 

FUNCTIE | GROUNDSMAN

“Het onmogelijke doen we direct.
Wonderen duren iets langer.
Op verzoek kan er ook gehekst worden.”


Als Groundsman maak je onderdeel van de BaanOnderhoudsCommissie van Hercules, een actieve groep vrijwilligers die met veel plezier allerlei werkzaamheden verrichten om ons park er verzorgd uit te laten zien.
De groundsman is de spin in het web voor wat betreft het onderhoud van de banen en de bijbehorende installaties op het tennispark. De groundsman werkt nauw samen met de leden van de BaanOnderhoudsCommissie. De groundsman deelt zijn werkzaamheden grotendeels zelfstandig in. Het werk van de groundsman neemt in totaal ongeveer 5-10 uur per week in beslag (samen met de collega-groundsman). De werktijden, verdeeld over meerdere dagen over de week, kunnen variëren en zijn seizoens- afhankelijk en in afstemming met de collega-groundsman. Gedurende de
voorjaarscompetitie en tijdens toernooien, is de groundsman oproepbaar, waardoor inzet in het weekend bij de baan hoort. Jaarlijks krijgen alle banen een grote onderhoudsbeurt.
De Groundsman zet zich in om onze 7 Probounce banen te onderhouden. Het onderhoud betreft het uitvoeren van de volgende taken. De taakverdeling wordt in overleg gedaan.
1. Borstelen en slepen van de 7 banen;
2. Bladeren blazen zodat de lijnen goed zichtbaar blijven;
3. De banen walsen na opdooi;
4. Mos en onkruid vrijhouden langs baanranden;
5. Tennisnetten controleren en gespannen houden;
6. Materieel onderhouden. 
De groundsman ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Dit is afhankelijk van de verdeling van de werkzaamheden met de reeds aangestelde groundsman.


FUNCTIE | BESTUURSLID PARK- EN BAANONDERHOUD

Als bestuurslid Park- en baanonderhoud ben je onderdeel van het bestuur van Tennisvereniging Hercules. Dit bestuur bestaat uit zeven leden en kent de volgende rollen:
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid Financiële zaken / Penningmeester,
Bestuurslid Jeugd
Bestuurslid Beheer
Bestuurslid Park- en Baanonderhoud
Bestuurslid Technische commissie en Toernooi commissie


Als bestuurslid voor het Park en Baanonderhoud ben je verantwoordelijk voor (het onderhouden en beheren van) het tennispark, inclusief banen en gebouwen. Je onderhoudt nauwe contacten met een betrokken groep vrijwilligers die de taken rondom het park- en baanonderhoud keurig hebben geregeld. Je bent het eerste aanspreekpunt voor deze groep actieve leden/vrijwilligers.
Je zorgt in afstemming met de betrokken groep vrijwilligers voor:

1. Het Parkonderhoud

  • Het onderhouden van het clubterrein in de breedste zin van het woord.
  • Het onderhouden en bijhouden van de groenvoorziening van het gehele terrein.

2. Het baanonderhoud

  • Het onderhoud van de tennisbanen, (o.a. borstelen van de banen, vegen van de lijnen, strooien en weghalen het zand, schoonhouden, etc.)
  • Het onderhouden en repareren van baannetten, lijnen, sproeiers, hekwerk, winddoeken, sponsorborden, scoreborden, etc.).
  • Je werkt in een team samen met een collega Groundsman en Baanonderhoud vrijwilligers, zodat er 7 dagen per week onderhoud op het park kan plaatsvinden.

 

FUNCTIE | BESTUURSLID FINANCIËLE ZAKEN / PENNINGMEESTER

Als bestuurslid Financiële Zaken / Penningmeester ben je onderdeel van het bestuur van Tennisvereniging Hercules. Dit bestuur bestaat uit zeven leden en kent de volgende rollen:
▪ Voorzitter
▪ Secretaris
▪ Bestuurslid Financiële zaken / Penningmeester,
▪ Bestuurslid Jeugd
▪ Bestuurslid Beheer
▪ Bestuurslid Baanonderhoud
▪ Bestuurslid Technische commissie en Toernooi commissie
De specifieke taken van een penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën. Dit betekent de inning van contributie. In dit kader heb je nauw contact met de ledenadministratie. Ook heb je zicht op de beschikbare subsidies en andere inkomsten. Ook zorg je voor de controle en betaling van facturen. Het grootste deel daarvan is geautomatiseerd. Daarnaast bekijkt de penningmeester of de plannen van het bestuur en de commissies financieel haalbaar zijn en vertaalt het beleid naar
een financieel overzicht. Voor deze functie is het handig wanneer je bekend bent met Excel en internetbankieren, maar voor de rest heb je het meest aan een frisse kijk op de vereniging en een collegiale opstelling. In deze rol heb je ook contact met de vertrouwenspersoon van de vereniging.

De penningmeester zorgt voor de volgende zaken:
 
-    Crediteuren en debiteurenadministratie
-    Opstellen van het jaarverslag
-    Maken van de begroting
-    Uitvoeren van betaalopdrachten en incasso batches
-    Eerste aanspreekpunt voor de contactpersonen vertrouwenscommissie
Naast de ongeveer 10 (gezellige) bestuursvergaderingen per jaar gaat er wat extra tijd zitten in het incasseren van de contributie en het opstellen van de jaarrekening en begroting. En gelukkig is het betaalgedrag van de leden heel goed, dus veel nazorg is daar niet op nodig.


Hulp gezocht BIC

Met het vertrek van Elly is er een vacature gekomen binnen de BIC. Lijkt het je leuk om actief te worden binnen onze vereniging? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dave Wissink. Hij is bereikbaar per e-mail op [email protected] en per telefoon op 06-149 598 03.


Hulp gezocht Media Commissie en redactie

Momenteel wordt deze commissie vertegenwoordigd door en alle taken uitgevoerd door Michael Holsbeeke. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de diverse commissies zelf hun webpagina's bijhouden, maar dat gebeurt nog niet. Ik zoek dan ook altijd mensen die een beetje verstand hebben van computers/websites en/of enthausiast zijn om mee te werken aan het onderhoud en het updaten van de website en het maken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief. Vragen? Mail dan naar [email protected]


Vacature vrijwilligerscoordinator

Momenteel worden vacatures moeilijk gevuld, ook zijn er bepaalde taken die ook geregeld kunnen worden zonder plaats te hebben in een daadwerkelijke commissie. Om deze hulp in kaart te kunnen brengen en te kunnen vullen met daadwerkelijke vrijwilligers wordt een vrijwilligerscoordinator gezocht. Samen met het bestuur pak je deze taak op. Interesse? Neem contact op met het bestuur via [email protected]


Vacature schoonmaakploeg

Met enige regelmaat wordt het clubhuis door een groep enthausiaste vrijwilligers schoongemaakt. Heb jij interesse? Neem dan contact op met Beheer via [email protected].

Vacature Bestuurslid Baan en Parkonderhoud.doc Vacature Groundsman.docx Vacature penningmeester.docx