Baanonderhoud Commissie

De Baanonderhoud Commissie bestaat uit de volgende leden: Sietse Herder (vz), Theo Leferink, Henk Moes, Bennie Smit, Geert Koopman (gr.), Gert Jan Wegink, Wesley Daalhuizen, René Siemerink, Theo Scholten, Herman Esman, Jos Kuiper, Jan Hendrikse, Gerrit Krake, Jack Maat, Frans Lasonder, Jan Bosch, Jan Krol, Regie Groot-Faam, Gerard Kuipers, Tonny van de Vegt, Gerard Oude Aarninkhof, Henk Wes, Robert van Essen, Guido Duijff. Het algemene e-mail adres van de Baanonderhoud Commissie is [email protected]

 

“Het onmogelijke doen we direct.
Wonderen duren iets langer.
Op verzoek kan er ook gehekst worden.”

 

De Baanonderhoudscommissie is altijd op zoek naar nieuwe commissie-leden en vrijwilligers. Heb je interesse, of kun je zo nu en dan bijvallen als het nodig is, neem dan contact op met de Baanonderhoud Commissie. 

De Baanonderhoud Commissie is verantwoordelijk voor de conditie van de tennisbanen en de terrassen. M.i.v. oktober 2017 hebben wij 7 allweather-banen op ons park, waarvoor een deel van het (seizoens)onderhoud van de banen is uitbesteed aan derden. Het dagelijkse onderhoud en het bespeelbaar houden van de banen wordt verricht door de groundsman (ism. leden van de BOC).

Naast het schoonhouden van de terrassen verrichten de leden van de BOC ook het groenonderhoud en alle bijkomende klussen, tezamen met de Parkbeheer Commissie. Dat het een en ander aan onderhoud de nodige tijd en inzet kost, moge duidelijk zijn en het wordt dan ook bijzonder gewaardeerd dat u, indien de commissie een beroep op u doet als vrijwilliger, dit honoreert. Voor orde en netheid op het park kan deze commissie natuurlijk niet zonder uw medewerking. Maak bij het verlaten van de baan uw tennisschoenen schoon op de daarvoor bestemde borstels en maak gebruik van de vuilnisbakken die op ons park aanwezig zijn. Wij doen aan gescheiden afvalinzameling van plastic en blik, gebruik hiervoor de oranje vuilnisbakken.