Vereniging

Onze vereniging is één van de grootste tennisverenigingen in Hengelo en omstreken met ruim 500 leden. Wij hebben 7 (allweather) ProBounce banen tot onze beschikking. Alle banen zijn van LED-verlichting voorzien. In 2021 is de kantine met behulp van de leden grondig gerenoveerd en zijn er tevens zonnepanelen geplaatst. Binnenkort worden ook de kleedkamers gerenoveerd.<< scroll naar beneden voor meer informatie over onze accommodatie >>

 


Historie

De Tennisvereniging Hercules komt voort uit de Sportvereniging Hercules, die bestond uit drie afdelingen, te weten: Tennis, Gymnastiek en Handbal. De afdeling Tennis is opgericht 6 juli 1976 als derde afdeling binnen de sport-vereniging Hercules. De hele vereniging had meer dan 1.200 leden, waarvan er ongeveer 700 lid waren van de afdeling Tennis.
Begin 1996 wordt de afdeling Tennis een volledig zelfstandig opererende vereniging, waarbij de gehele accommodatie clubgebouw, douches, kleedkamers, terrein e.d. in eigendom van TV Hercules zijn overgegaan.
Eind 2017 zijn de laatste gravelbanen vervangen door 7 (allweather) ProBounce-banen. Hierdoor kan nu het gehele jaar doorgetennist worden bij T.V. Hercules.

Doelstelling Tennisvereniging Hercules

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is: het bevorderen van de tennissport.
Het bestuur wil hieraan uitvoering geven door:

  • Mee te groeien met de positieve ontwikkelingen in de tennissport.
  • Een gezond evenwicht te bevorderen tussen prestatie en recreatie.
  • Een goede organisatie met vergaande delegatie naar commissies.
  • Niveauverbetering door les en training.
  • Het organiseren van veel activiteiten.
  • Een goede informatie naar de leden.

Wat wil onze vereniging?

In ieder geval dat u zich thuis voelt in de vereniging. Of u nu prestatieve sport, recreatieve sport of gezelligheid zoekt, wij vinden dat alle vormen mogelijk moeten zijn. Het streven is er op gericht om een zo compleet mogelijke vereniging te zijn. Dat vraagt ook iets van de leden. Gelukkig zijn er vele enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor alle bestuurlijke, organisatorische en praktische taken binnen de vereniging. Zonder hen is het niet mogelijk om een vereniging draaiende te houden en (nieuwe) aanmeldingen hiervoor zijn natuurlijk van harte welkom. Natuurlijk staat alle informatie over de tennisvereniging Hercules op deze website.

Hebt u suggesties of ideeën; ook daarmee bent u van harte welkom. Uw suggesties, ideeën en kopij kunt u mailen naar [email protected] ten behoeve van het periodiek verschijnende digitale nieuwsbrief, ‘t KeetJournaal.

Park en Accommodatie

Sportpark T.V. Hercules Ledenadministratie
Nachtegaalspad 8
7553 AC Hengelo (O)
Telefoon Clubhuis: 074-2434626
Baansoort: ProBounce (kunstgravel)

Ingrid
[email protected]
Bank: NL11 ABNA 0590 1058 76
KvK: 40077225
         > Info lidmaatschap

 

Banen

Wij hebben 7 (allweather) ProBounce-banen tot onze beschikking. Alle banen zijn van LED-verlichting voorzien dus op ons park kan dagelijks gespeeld worden van 8:00 tot 23:00 uur.

Toegang Tennispark, Kantine en Kleedkamers

Een ieder die gaat spelen is verplicht digitaal af te hangen, ook al is er verder niemand op het park aanwezig. Wie dit vergeet heeft geen recht om te spelen en dient zich op het eerste verzoek van een andere speler of van de baancommissaris van de baan te verwijderen. De Kantine is alleen geopend als er bardienst ingeroosterd is. Van maandag t/m vrijdag tussen 19:00-23:30 uur is er bardienst aanwezig in “de Keet”. Kijk op het bardienstrooster voor eventuele wijzigingen. Degene die het tennispark als laatste verlaat, is verplicht de kleedkamers en het toegangshek af te sluiten. Hiervoor heeft u een parksleutel nodig (zie hieronder).

Sleutel Park

Er is een hek rond het park geplaatst, zodat het gehele complex afgesloten kan worden. Het is dan ook zeer gewenst dat ieder lid een sleutel bij zich heeft om toegang te verkrijgen tot het park en om het park te kunnen afsluiten. Ieder lid kan een sleutel bij de bardienst tegen betaling van € 4,50-  borg verkrijgen. De parksleutel geeft tevens toegang tot de kleedkamers en toiletten. Bovendien kunnen hier ook de poortjes in de hekken worden geopend voor het ophalen van ballen die over het hek zijn geslagen. Bij beëindiging van het lidmaatschap en inlevering van de sleutel krijgt men (wederom bij de bardienst) de betaalde borg terug.

Introducé

Om kennissen of vrienden met de tennissport of onze vereniging bekend te maken, is er de mogelijkheid als INTRODUCÉ van onze accommodatie gebruik te maken. Introducés moeten echter altijd in het gezelschap zijn van degene die hen geïntroduceerd heeft, én deze introductor is zélf uiteraard lid van TV Hercules. Voor een introducé dient een dagpas tegen betaling te worden aangeschaft. Alleen met een afgetekende dagpas kan door de introducé in het klokbord afgehangen worden (“klokken”). Een dagpas voor senioren kost € 3,- en een dagpas voor junioren € 1,50. De dagpas kan bij de bardienst worden aangeschaft, gedurende de openingstijden van “de Keet”, 074-2434626

NB: Ook voor introducés is het baanreglement van toepassing.

Lidmaatschap en aanmelding

Klik hier voor info ledenadministratie T.V. Hercules