Sponsor Commissie

Binnen onze tennisvereniging hebben een aantal mensen zich beschikbaar gesteld om sponsoren en adverteerders te werven voor onze vereniging. Zo kennen wij rondom ons tennispark de mogelijkheid van DOEK- en/of BORD-sponsoren en adverteerders in onze digitale nieuwsbrief  ‘t KeetJournaal, kortingsregelingen bij sommige zaken, enz.

Om één en ander te stroomlijnen en professioneel aan te pakken is het noodzakelijk dat elk lid binnen de vereniging zich van het bestaan van de Sponsor Commissie bewust is. Doel van de Sponsor Commissie is onder andere te voorkomen dat mensen zelf op zoek gaan naar bijdragen voor activiteiten e.d. Wij willen dit laten kanaliseren via 1  commissie. Daarmee hopen wij te voorkomen dat mensen, bedrijven, instanties etc. meerdere keren per jaar benaderd worden gevallen met verzoeken om bijdragen/sponsoring, waardoor misschien een tegengesteld effect wordt bereikt.

Heeft u een activiteit of een evenement waarbij een dekking van de kosten wordt verwacht uit sponsoring, neem dan contact op via het algemene e-mailadres van de sponsor commissie [email protected]

Onze digitale nieuwsbrief ‘t KeetJournaal wordt ca. 1 keer per maand toegestuurd aan alle T.V. Hercules leden. Ons huidige ledenbestand zit rond de 550+ leden. Wilt u adverteren in onze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de Sponsor Commissie.