Per 1 december alleen nog pinnen in de kantine "de Keet"

04 december 2022


Beste Leden, 
Per 1 december jl. is het alleen nog maar mogelijk om te pinnen in ons kantine. We merken dat de kosten voor het inleveren van contant geld steeds hoger wordt. Daarnaast zien wij dat de betalingen bijna allemaal al per pin plaatsvinden in onze kantine. Om de kosten te drukken en onze vrijwilliger die deze kas elke dag opmaakt te ontlasten, gaan wij over op pinbetalingen. 
 

Nieuwscategorieën