Tennis als “Breedtesport” bij T.V. Hercules

Schooltennis 2015

 

sportklas 1 Grundel (3)

 

Schooltennis 2015

 

 

T.V. Hercules is (vanaf april 2015) actief in het project “Breedtesport”. Dit is een project, om méér mensen actief aan het sporten te krijgen.

 

De betekenis van ‘breedtesport’ is dan ook: “sport die door alle lagen –zo breed mogelijk- van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis”. De aandacht was hierbij gericht op 2 doelgroepen: enerzijds senioren in de buurt van Hercules, buren/kennissen van leden, en anderzijds schooljeugd. Voor de “buurt” organiseerden we al twee wijk/buren/kennissen tennis-avonden, en voor schooljeugd-tennis legde onze Jeugdcommissie contacten met nogal wat scholen in de omgeving, die op toerbeurt met een klas wilden langskomen voor een tennis-kennismakingsles, als alternatieve sportles. De belangstelling daarvoor was verrassend groot; wel zo’n 800 scholieren die daaraan mee wilden doen. Vóór de zomervakantie werd met TennisNiels, geassisteerd door ons lid Bas Suters een vol programma gedraaid. Maar daar pasten lang niet alle aanvragen in. Dús … ook ná de zomervakantie zijn we hiermee doorgegaan. Dit jaar (2021) zetten wij het SCHOOLTENNIS-programma voort. Want we willen graag zo veel mogelijk jeugd voor de tennis én Hercules enthousiast krijgen, en het  schooltennis is daarvoor –ook- een prima manier.

Meer informatie over het schooltennis via Niels Holslag , e-mail: tennisniels1@gmail.com

De evenementen in het kader van “Tennis als Breedtesport” zullen worden opgenomen in onze activiteitenkalender. Er zal, indien mogelijk, vooraf worden aangegeven op welke tijdstippen hoeveel banen worden gebruikt. Zie ook overzicht hieronder ↓.

Navigatie

oktober, 2021

Sort Options

Geen activiteiten