Verplaatsen extra ALV van 5 juni naar 10 juli as.

30 mei 2024


Beste Leden, 

Helaas moeten wij mededelen dat de geplande extra ALV van 5 juni as. wordt verplaatst naar 10 juli as. 

Volgens onze statuten is het bestuur verplicht om minimaal 14 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering de uitnodiging te versturen naar al haar leden. Dit is helaas niet gebeurd. Wij hechten als bestuur waarde aan onze statuten en willen onze leden de gelegenheid  geven om op de uitnodiging in te kunnen gaan. Wij hebben besloten de vergadering te verplaatsen naar 10 juli as. 

Er is een extra ALV noodzakelijk aangezien onze wij hebben geconstateerd samen met onze leden dat de jaarcijfers niet correct waren. Onze kascommissie heeft samen met Jos Kuipers en Jan van Nierop de jaarcijfers opnieuw berekend. Deze cijfers willen we graag opnieuw met jullie delen en uitleg geven over de ontstane situatie en toelichting geven op de nieuwe jaarcijfers. 

Onze excuses voor de verwarring, maar het is voor ons als vereniging belangrijk om onze statuten na te leven en onze leden tijdig te informeren. 

Met vriendelijke groeten, 

Bestuur TV Hercules

 

Nieuwscategorieën