Update bestuursmededelingen

16 november 2022


De volgende actiepunten en onderwerpen zijn het afgelopen half jaar besproken.

Banen

 • Alexander Niemeijer blijft vasthoudend in zijn contact met de gemeente over Padelbanen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over een eventuele mogelijkheid om banen te plaatsen op het grasveld naast ons Park. De gemeente heeft ons verzocht om een akoestisch onderzoek te doen alvorens we verder gaan met onze verkenning. Vervolgens is het bestuur van mening dat er daarna nog vele hobbels zijn te nemen (zoals draagkracht leden, financiën, etc).
 • Baanonderhoud. Dit wordt opgepakt door Jos Rikkerink. Tijdens zijn vakantie is er back-up nodig. Dit is nog niet vastgelegd.
 • Duur dubbelspel wordt aangepast naar 1 uur speeltijd per 15 november as. 133 leden waren voor, 16 maakt niet uit en 11 tegen.
 • Aanvraag door Rogier van Marle om met collega’s voor baanhuur en gebruik van de kantine 3 november is goedgekeurd.

Park

 • Inslamuur: deze willen we graag vervangen, maar zijn van mening dat de vloer dan ook opgepakt moet worden. We hebben al één aanmelding en ontwerp ontvangen voor de inslamuur. Er wordt navraag gedaan over welke vloer het meest geschikt zou zijn.
 • Netten en bankjes op de baan zijn kapot en worden vervangen.
 • Parkeerplekken. Steeds vaker zijn overdag de parkeerplekken bij ons park bezet door scholieren van TIO, waardoor onze leden van de koffietennis en Oldstars overlast ervaren. Er is contact gezocht met TIO en de gemeente over deze overlast. TIO is van mening dat dit openbare plekken zijn, ook de gemeente kan geen duidelijkheid geven. We zijn nog in gesprek met de gemeente hierover.

Kantine

 • Renovatie toiletten, voorraadhok, bestuurskamer en gang. Helaas is het niet gelukt om een planning te maken en de renovatie te laten starten. Het plan is om het huidige voorraadhok als techniekruimte in te richten. Deze ruimte is te gevaarlijk om te laten betreden door niet experts. De huidige bestuursruimte wordt ingericht als voorraadhok. De meubels die er in staan kunnen worden opgehaald door de vorige eigenaren of worden doorgegeven aan behoeftigen.
 • Renovatie kleedkamers. Dit willen we volgend jaar ook oppakken. Voor beide renovaties hebben we weer de hulp in planning en subsidieaanvragen Theo Kleizen ingeschakeld.
 • Koffieautomaat. Deze geeft te vaak aan dat deze moet worden schoongemaakt. De leverancier wordt benaderd.
 • Energiekosten. Na de najaarscompetitie gaan we zuinig om met onze energie. We gaan de heaters voorlopig afsluiten tot nader bericht.

Activiteiten

 • Feestcommissie heeft tijdens Hercules Open haar organisatiekwaliteiten laten zien. Ook het Oktoberfest was zeer geslaagd. Er zullen nog meer activiteiten eind dit jaar en volgend jaar weer worden georganiseerd. Wel moet er bij Live muziek rekening worden gehouden met de buren. Na 00.30 uur mogen onze buren geen last ondervinden van geluid.
 • Elke eerste zondagmiddag van 13-17 uur wordt er door Rob (Oldstar) een muzikale middag (muziek uit de 50,60,70 jaren) georganiseerd. Iedereen is welkom.

Vrijwilligers

 • Om de binding met de club te verbeteren, willen we in de volgende ALV een voorstel doen om elk lid te stimuleren om 4 uur per jaar bij een activiteit van de vereniging te helpen. We willen niet alleen onze bardienst belonen maar alle activiteiten die je doet binnen de vereniging. Hiervoor wordt nog een plan uitgewerkt.
 • Er is vanwege Corona twee jaar geen vrijwilligersfeest georganiseerd. Dit wordt in februari/maart 2023 gelukkig weer georganiseerd door de nieuwe feestcommissie.
 • Er zijn een aantal commissieleden gestopt in hun commissie, deze ontvangen nog een bedankje vanuit het bestuur.

Vertrouwenspersoon

 • Er is een vertrouwenspersoon binnen de club aangesteld. Martin Vollenbroek. Op advies van Martin Vollenbroek gaat de club nog op zoek naar een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Advies is inzetten op preventieve maatregelen.
 • Beleid ongewenst gedrag opstellen door bestuur en deze te presenteren. (voorbeeld is te vinden op veilig sporten) Het 5 stappenplan volgen.
 • VOG verklaringen aanvragen voor personen die in direct contact staan met leden en die kwetsbaar zijn.

Nieuwe leden

 • Passend sporten. Wordt opgepakt door Wijkkracht. Wim Brouwer (Oldstarslid) wil dit oppakken. Heeft ooit G-voetbal bij achilles opgepakt. Heeft concrete data en tijdstippen nodig van beschikbaarheid trainer(s)

Bardiensten

 • Vaak wordt opgemerkt dat na een gezellige avond in onze kantine de voorraden onder bar niet wordt aangevuld. Dit is niet bekend bij de bardienst medewerkers, maar wel een van de taken van een bardienst. Ook wil het wel eens voorkomen dat er beter schoongemaakt kan worden. Competitie teams zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hun eigen spullen, zoals bakjes etc.
 • Nog steeds zijn er niet voldoende leden die bardiensten willen draaien voor het aantal gewenst bardiensten. Leden worden opnieuw benaderd voor het omzetten van lidmaatschappen naar lidmaatschap met bardienst.

Kersttoernooi 2022?

TVHercules organiseert dit jaar voor het eerst een Kersttoernooi op ons eigen park! Communicatie hierover volgt zsm.

Mocht er na aanleiding van deze punten vragen zijn, stel ze gerust. Wij hebben elke eerste
woensdag van de maand een bestuursvergadering in onze kantine. Mocht je nieuwsgierig
zijn dan ben je uiteraard van harte welkom als toehoorder. Eventuele vragen en
opmerkingen kun je uiteraard na onze vergadering stellen.

Herhaling mededeling staken gebruik Heaters

Beste leden,
Als bestuur zijn wij van mening dat het gebruik van onze heaters niet past in de huidige tijd. Nu de najaarscompetitie is afgelopen, sluiten we het gas naar onze heaters af. Wij hebben een mooie kantine waar we het lekker warm en gezellig hebben.


Met vriendelijke groeten
Bestuur

Nieuwscategorieën