Uitnodiging extra ALV

29 mei 2024


Agenda

Extra Algemene Leden Vergadering TV Hercules
Datum: woensdag 10 juli 2024 i.t.t. hierboven in uitnodiging staat.
Aanvang: 19.30 uur, de Keet

1. Opening door de voorzitter
Aanleiding voor deze extra Algemene Leden Vergadering is ontstaan doordat de jaarcijfers van 2023 niet correct waren weergegeven op de ALV in januari. Tevens maken we van deze gelegenheid gebruik om andere onderwerpen te bespreken.
2. Mededelingen en of ingekomen stukken

3. Financieel verslag
● verslag kascommissie 
● exploitatierekening en balans
● decharge bestuur en penningmeester voor gevoerde financieel beleid. 
● begroting 2024
4. Benoeming kascommissie 2024
Korte pauze 10 minuten

5. Benoeming bestuur :
● Bestuurslid Penningmeester: Jan van Nierop
● Bestuurslid Jeugdzaken: Mark Loef
● Verschuiving bestuurslid Sjacco Mol: Algemene Technische Zaken

6. Vrijwilligerstaken
● Toelichting op het vrijwilligersplan en het voorstel om halverwege het jaar
hierover een extra ALV voor te organiseren.

7. Renovatie sanitair en kleedkamers
● Toelichting op de stand van zaken.

8. Rondvraag en Sluiting

Nieuwscategorieën