Padel bij TV Hercules...

15 januari 2022


Beste leden van TV Hercules,

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen is het bestuur actief met de ontwikkeling van padel bij de vereniging. Graag willen wij jullie informeren over het waarom, het hoe en de huidige stand van zaken met betrekking tot padel bij TV Hercules.

Het waarom

De belangrijkste reden is dat padel ontzettend leuk is om te doen. Het is erg eenvoudig te leren, je hebt snel lange rally’s en daardoor veel spelplezier. Dit bleek ook uit de Padelclinic die de vereniging heeft geboden aan haar leden op 20 november. Ondanks dat het voor velen de eerste keer was, was het niveau verbazend hoog en werd er zichtbaar genoten van het spel.

Een andere belangrijke reden betreft de ontwikkeling van het ledenbestand van TV Hercules. Het ledenaantal is gedaald van 650 in 2015 naar 480 in 2021. Eenzelfde trend is zichtbaar bij de KNLTB, die de laatste 2 jaar overigens weer in de lift zit. Bij verenigingen die padel gaan aanbieden is een duidelijke groei zichtbaar van het ledenaantal (schattingen liggen rond 50 extra leden per padelbaan).

In dezelfde periode (2014-2021) is de gemiddelde leeftijd van een lid toegenomen van 40 jaar naar 48 jaar. Het aanleggen van padelbanen leidt over het algemeen tot een aanwas van veelal jongere leden, die de vereniging op lange termijn perspectief biedt.

Het hoe

Bij de plaatsing van padelbanen op het terrein liepen we tegen een probleem aan. Er is namelijk geen plek om padelbanen aan te leggen. We zijn hierop in gesprek gegaan met de gemeente over mogelijkheden op het naastgelegen grasveld, waar de gemeente niet direct voor open stond. Het laatste voorstel zoals wij dat aan de gemeente hebben gepresenteerd, betekent dat op de plaats van baan 7 een tweetal padelbanen worden aangelegd. Hiervoor zouden wij een klein deel van het grasveld nodig hebben. Aanvullend zou de vereniging dan ook een derde padelbaan volledig op het grasveld willen (of de mogelijkheid tot uitbreiding in een later stadium).

Dit betekent natuurlijk dat TV Hercules van 7 tennisbanen naar 6 tennisbanen gaat. Het grootste deel van het jaar heeft dat weinig impact op beschikbaarheid van banen. Het gaat vooral om een aantal piekmomenten in het voorjaar, het open toernooi en de vrijdagavondcompetitie.

Daarentegen kun je ook stellen dat de vereniging van 7 banen naar 8 banen gaat (en op termijn naar 9). Ervaringen van andere verenigingen leren dat een flink aantal leden na de aanleg van padelbanen overstappen van tennis op padel.

Het bestuur denkt dat het aanbieden van padel door de vereniging een belangrijk onderdeel is voor de continuïteit van de vereniging en het in stand houden van een gezond ledenaantal.

De huidige stand van zaken

We zijn in gesprek met de gemeente over de aanleg van padelbanen op baan 7 en een optie voor een derde baan op het grasveld. De uitkomst van deze gesprekken is onzeker, maar het

bestuur zet zich in om hier een succes van te maken. Inmiddels worden onze plannen ook gesteund door het bestuur van Stichting Tuindorp.

In de loop van 2022 zullen wij dit onderwerp ter stemming leggen aan de leden. Want het bestuur kan van mening zijn dat het een goede beslissing is voor de vereniging, uiteindelijk zijn jullie -de leden- degenen die de laatste stem hebben.

We hopen van harte dat bovenstaand verhaal jullie goed inzicht biedt in de ontwikkeling van padel bij TV Hercules. Uiteraard zijn wij graag bereid om nadere toelichting te geven op alle mogelijke vragen van leden. Dit kan via [email protected]

Met hartelijke groeten,

Namens het bestuur van TV Hercules,

Alexander Niemeijer, Bestuurslid Banen en Park

Nieuwscategorieën