Kort verslag bestuursvergadering 5 januari 2022

17 januari 2022


Mededelingen

 • De website is vernieuwd. Er moeten nog een paar aanpassingen worden gedaan. Sjacco vraagt Michel om een laatste check. En daarna willen we de leden vragen om de website te bezoeken en opmerkingen aan ons door te geven. 
 • Er is een brief binnen gekomen om te pleiten voor een openstelling voor geboosterde 65+. De vraag is gesteld of we niet extra inspanningen kunnen verrichten om toch een het dubbelen doorgang te laten vinden. William pleit voor een gezamenlijk statement vanuit de Twentse verenigingen. De meerderheid van het bestuur denkt dat dit geen resultaat zal opleveren en verwacht dat dit vanuit de KNLTB wordt opgepakt. Derhalve is besloten om hier verder geen energie in te stoppen. 

Actiepunten

 • OldStars: statuten aanpassen. Diana en Carla starten met de herziening van statuten en het huishoudelijk reglement op inhoud. Ook kijken we naar het proces rondom de wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement. 
 • Presentatie Henrike: deze presentatie gaat over identiteit van de vereniging en hoe we ons als vereniging willen presenteren. Dit vraagt om een verdere verdieping vanuit het bestuur zodat we dit ook goed kunnen uitdragen naar de leden. Er wordt voorgesteld om dit naast een reguliere bestuursvergadering te organiseren voor het bestuur. Hiervoor zal een datum worden geprikt na de ALV.

Agendapunten

 • ALV
  • De vergadering zal digitaal plaats vinden. We hebben minimaal 25 deelnemende leden nodig die deze vergadering bijwonen. Diana heeft de uitnodiging opgesteld en wordt verstuurd met de nieuwsbrief. Diana heeft een presentatie en agenda opgesteld en toegestuurd, deze worden op de website geplaatst.
  • Financieel, René geeft een toelichting op de exploitatiebegroting voor 2022.  Er is een reservering opgenomen voor het vervangen van de sanitaire voorzieningen en er is een post opgenomen voor de mediakosten.
  • René heeft nog een opmerking rondom de bardiensten: het huishoudelijk reglement geeft aan dat leden in het jaar dat ze 18 worden bardiensten kunnen draaien en leden die in dit jaar 70 worden dit jaar geen bardiensten meer hoeven te draaien. Dit vraagt om een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Elly zorgt voor een herstelbrief richting de leden voor wie dit betreft.
  • De voorraadinventarisatie zal in januari plaats vinden. René houdt de boekwaarde gelijk als vorig jaar. 
 • Groundsmen
  • Helaas zij er geen aanmeldingen voor deze rol. Dit betekent dat we hier geen invulling aan kunnen geven binnen de leden. Mogelijkheden worden onderzocht om via andere kanalen vrijwilligers te werven. Diana oppert om dit tijdens de ALV te benoemen om wellicht alsnog eigen leden te interesseren voor deze rol.

Rondvraag

Elly: er is nog geen actie ondernomen rondom de BIC gezien de sluiting van de kantine. Alexander: de nieuwsbrief rondom Padel is klaar. Deze kan verstuurd worden als separate nieuwsbrief. Alexander zal ook een toelichting geven rondom de stand van zaken van Padel tijdens de ALV.

Nieuwscategorieën


Reacties

Er zijn nog geen reacties op nieuwsberichten.
Om te kunnen reageren dien je ingelogd zijn. Inloggen