Ledenadministratie

Onze ledenadminstratie wordt verzorgd door: Jacqueline Geerdink, Zaanstraat 9, 7555 WC Hengelo.
E-mail: ledenadministratie@tvhercules.nl

Laatste nieuwsberichten Hercules ledenadministratie

Aanmelden lidmaatschap en voorwaarden

pasfoto blancoEen ieder die lid wil worden van TV Hercules, kan dit doen door het lidmaatschap aanmeldformulier volledig in te vullen en deze tezamen met een goed gelijkende digitale pasfoto in te leveren bij de Leden Administratie.

Zonder digitale foto kunnen we uw aanmelding niet in behandeling nemen!

Uw digitale foto moet wél voldoen aan de volgende eisen: - klik hier voor alle details...

Maak de digitale foto zelf (of láát die maken…):

 • met de APP “Passport Photo ID Studio” te downloaden uit App Store (Apple IOS) of Play Store (Google Android).
 • zelf aanpassen met het programma fotoaanpassen.nl of met het programma PAINT op uw computer  Klik hier voor de uitleg van het gebruik van PAINT.
 • of u kunt gewoon naar een fotowinkel/fotograaf gaan.
 • de foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn
 • de foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn
 • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn
 • géén zonnebril, pet, muts e.d. dragend*
 • beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen*.
 • het bestandstype moet JPG zijn, bestandgrootte minimaal 30Kb.
 • het formaat moet verhouding (b * h) 3 x 4 zijn, resolutie minimaal 300 * 400 pixels (bij gebruik van het programma PAINT minimaal 315 * 405).
 • de foto dient opgestuurd worden ovv. naam, adres en geboortedatum

* Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;

De foto van een juniorlid moet na vijf jaar vervangen worden; de foto van een seniorlid gaat tien jaar mee en een 50-plusser hoeft maar éénmalig een foto in te leveren. De KNLTB maakt uw tennispasje (creditcardformaat). Dat duurt ongeveer 2-3 weken, nadat uw aanmelding bij de ledenadministratie is ontvangen. Dit pasje heeft u nodig bij het afhangen bij vrij tennissen op ons park, bij de tennislessen en bij het spelen van KNLTB-competitie en -toernooien.

Contributie

Betaling in gelijke maandtermijnen of ineens

De contributie is een jaarcontributie die in (12) maandelijkse termijnen (***) automatisch geïncasseerd wordt en is verschuldigd vanaf 1 januari. Maar u kunt de (jaar)contributie ook op eigen verzoek bij de ledenadministratie ineens betalen.

Aanvang nieuw lidmaatschap na januari?

Bij eerste aanvang van het lidmaatschap (éénmalig entreejaar) ná januari is, in tegenstelling tot het boven vermeldde, voor het lopende jaar  slechts contributie (zie tabel hieronder) verschuldigd over de resterende maanden, met ingang van de volle maand waarin het lidmaatschap aanvangt. In dat geval geldt er een éénmalige korting op de jaarcontributie ter grootte van de verstreken maandtermijnen. (zie ook het huishoudelijk reglement in ons archief).

Het inschrijfgeld (eenmalig bij lid worden) bedraagt € 7,00.

Nieuwe leden ontvangen eerst een voorlopig pasje (met onmiddellijk speelrecht) en na 3 weken een door de tennisbond KNLTB afgegeven spelerspasje. De pasjes worden u per post toegestuurd.

Een definitieve KNLTB-hercules spelerspas dient voorzien te zijn van uw pasfoto om speelgerechtigd te zijn op onze banen. Zie ook specificaties voor aanleveren foto hierboven.

 

 

Contributie maandelijkse Incasso (***)

Er zijn diverse contributies voor verschillende categorieën: Junioren(*) / Senioren wel/niet  bereid om bardienst te draaien (2x per jaar een dienst van ca. 4 uur). Indien u nl. géén bardiensten wenst te draaien, betaalt u een hoger tarief (toeslag). Zie de tabel hieronder:

 Deelname aan bardiensten JA NEE
 Senioren € 8,00 € 12,50
 Senioren DDD** n.v.t. € 6,00
 Junioren * n.v.t. € 6,00
v.a. 4de gezinslid **** gratis gratis

*       Tot en met het jaar waarin je 17 wordt.
**     DDD-lidmaatschap. Door de weekse dagen tot 18.00 uur, géén deelname aan verenigingsactiviteiten zoals o.a.
competitie
en tennislessen, maar ook géén bardienstplicht.
***   Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar 1 januari t/m 31 december, opzegbaar tegen einde kalenderjaar;
    Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen.  Meer informatie hierover...

Indien u tussentijds uw lidmaatschap wilt opzeggen, bent u nog steeds verplicht het volledige jaarcontributiebedrag te voldoen. Voor vragen hierover neemt u contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@tvhercules.nl

**** Kind op hetzelfde adres als de ouder(s)

NB: Donateurschap: € 15,00 p.j. / € 1,25 p.m.
NB: Senioren 70+ zijn vrijgesteld van bardienst.

Regelingen Sport- en Cultuurfonds gemeente Hengelo
Wilt u lid worden en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds van uw gemeente.
Bent u ouder dan 18 (maximaal € 110 per persoon)?  regeling bijdrage voor 18 jr. en ouder
Voor kinderen t/m 17 jaar (het kindpakket) regeling bijdrage voor kinderen t/m 17 jr.

Overige opmerkingen:

Als u kiest voor lidmaatschap MET bardienstplicht, kunt u aan het begin van het jaar uw persoonlijke voorkeuren en verhinderingen kenbaar maken aan de Bardienst Indeling Commissie (BIC) via het bardienstvoorkeuzeformulier. Bij verzuim van een door de BIC ingeplande dienst wordt een eenmalige contributieverhoging van € 30,00 geheven en kan men tevens opnieuw ingeroosterd worden. De bardienstverplichting komt dus niet met het opleggen van de boete te vervallen.

Voor meer informatie over bardiensten en de BIC gaat u naar onze Bardienst-pagina

Let op! Telefoongegevens (kunnen) worden weergegeven op internet…

Wil u geen telefoonnummer op de Hercules-website, in BIC-lijsten, toernooigegevens, ladderstanden en wat al niet meer, neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvhercules.nl om eventueel het telefoonnummer uit ons ledenbestand te laten verwijderen.


Lid-af worden?

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en per 31 december met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Maandelijkse opzegging volgens de wet van Dam geldt niet voor verenigingen. U bent dus ook bij tussentijdse afmelding verplicht de volledige jaarcontributie te voldoen en al ingedeelde bardiensten en overige verplichtingen alsnog te vervullen!  Bij opzeggen van het lidmaatschap moet TEVENS de lidmaatschap-KNLTB-pas bij de ledenadministratie INGELEVERD worden. Zónder dat kan beëindiging van het lidmaatschap niet geëffectueerd worden.

Voor vragen neemt u contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@tvhercules.nl

NB: vergeet niet je sleutel in te leveren (tijdens de bardienst) om je borg terug te krijgen.