Bardienst Indeling Commissie

De commissieleden van de BIC zijn: Dave Wissink, Elly Oberjé, Voorzitter vacant
Het e-mailadres van de BIC is: bardienst@tvhercules.nl.
Voor overige contactinfo klikt u hier.
Bardienst Indelingsrooster   Bardienstreglement   Bardienst ruilinstructie

 

BIC leden gezocht

de BIC is altijd op zoek naar uitbreiding van de Bardienst Indeling Commissie (BIC).

De belangrijkste taken zijn:

  • digitale afhandeling voorkeuzeformulier
  • digitale indeling bardienstrooster via het barboek
  • beheren barboek en verzuim
  • afhandelen mail BIC

Heb je het idee om je voor de BIC eens in te willen zetten binnen de vereniging Hercules en/of wil je meer informatie, neem dan graag contact op met de BIC via bardienst@tvhercules.nl.

Indelingsprocedure

De Bardienst Indelings Commissie (BIC) verzorgt de indeling van de benodigde bardiensten in de kantine (‘de Keet’) van Hercules. Alle bardiensten worden verzorgd door eigen leden en alle seniorleden zijn verplicht om twee bardiensten per jaar te verzorgen. De leden worden in de gelegenheid gesteld deze bardiensten af te kopen, met € 48,00 contributieverhoging per jaar.

De BIC krijgt van de ledenadministratie de ledenlijst en zorgt voor de indeling van de bardiensten. Dit gaat aan de hand van enquête formulieren, hierop kunnen de leden aangeven welke tijdstippen de voorkeur genieten. De BIC probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de leden. Een keer per jaar worden er indelingsbrieven naar de leden verstuurd met de te verzorgen bardiensten. Indien de bardienstindeling is vastgelegd zijn de leden zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze bardiensten. Men moet dus bij verhindering zelf voor vervanging zorgen, door bijvoorbeeld met een ander lid de bardienst te ruilen. Hiervoor is een Ruilinstructie opgesteld die u kunt raadplegen.

Controle

Verder verzorgt de BIC de controle van de bardiensten. Dit gebeurt aan de hand van de aanwezigheidsformulieren, welke achter de bar liggen. Deze formulieren moeten door de dienstdoende leden ingevuld en afgetekend worden. Het formulier wordt aan het eind van de bardienst in de portemonnee gedaan en zodoende komen alle formulieren bij de beheerder van ‘de Keet’ terecht. Elke maand komt de BIC bijeen en controleert de formulieren met het indelingsschema. De BIC doet verslag van afwezigheid naar de penningmeester, welke de inning van de contributieverhoging verzorgt. De verhoging is € 30,00 per bardienst. Indien men beide bardiensten verzuimt, komt men voor het volgende seizoen niet meer in aanmerking om zich voor gereduceerde contributie met bardienst in te schrijven. De BIC ziet hierop toe.

Tevens zorgt de BIC dat de afwezige leden op de hoogte gesteld worden van de geconstateerde afwezigheid en de voorgenomen verhoging.