Baanonderhoud Commissie

>>Info over spelen bij winterse omstandigheden

De Baanonderhoud Commissie bestaat uit de volgende leden: Sietse Herder (vz), Theo Leferink, Henk Moes, Bennie Smit, Geert Koopman (gr.), Gert Jan Wegink, Wesley Daalhuizen, René Siemerink, Jan Fabels, Tonnie Wijlens, Theo Scholten, Herman Esman, Jos Kuiper, Jan Hogeslag, Jan Hendrikse, Gerrit Krake, Jack Maat, Frans Lasonder, Jan Bosch, Jan Krol, Regie Groot-Faam, Gerard Kuipers, Tonny van de Vegt, Gerard Oude Aarninkhof, Henk Wes, Robert van Essen, Guido Duijff. Het algemene e-mail adres van de Baanonderhoud Commissie is baanonderhoud@tvhercules.nl

“Het onmogelijke doen we direct.
Wonderen duren iets langer.
Op verzoek kan er ook gehekst worden.”


De Baanonderhoudscommissie is altijd op zoek naar nieuwe commissie-leden en vrijwilligers. Heb je interesse, of kun je zo nu en dan bijvallen als het nodig is, neem dan contact op met de Baanonderhoud Commissie. 

Nieuwe-opslagDe Baanonderhoud Commissie is verantwoordelijk voor de conditie van de tennisbanen en de terrassen. M.i.v. oktober 2017 hebben wij 7 allweather-banen op ons park, waarvoor een deel van het onderhoud van de banen is uitbesteed aan derden. Het dagelijkse onderhoud en het bespeelbaar houden van de banen wordt verricht door de groundsman (ism. leden van de BOC).

Naast het schoonhouden van de terrassen verrichten de leden van de BOC ook het groenonderhoud en alle bijkomende klussen, tezamen met de Parkbeheer Commissie. Dat het een en ander aan onderhoud de nodige tijd en inzet kost, moge duidelijk zijn en het wordt dan ook bijzonder gewaardeerd dat u, indien de commissie een beroep op u doet als vrijwilliger, dit honoreert. Voor orde en netheid op het park kan deze commissie natuurlijk niet zonder uw medewerking. Maak bij het verlaten van de baan uw tennisschoenen schoon op de daarvoor bestemde borstels en maak gebruik van de vuilnisbakken die op ons park aanwezig zijn. Wij doen aan gescheiden afvalinzameling van plastic en blik, gebruik hiervoor de oranje vuilnisbakken.


ProBounce  en Winterse Omstandigheden

ProBounce banen zijn nauwelijks gevoelig voor diverse weersomstandigheden.
Toch gelden er enkele beperkingen, te weten:

Bij RIJP, IJZEL of SNEEUW op de banen en bij OPDOOI (na een vorstperiode), zijn de banen ONBESPEELBAAR.
Let op, spelen bij opdooi kan zelfs onherstelbare schade aan de banen veroorzaken! Nu kan de groundsman niet elke dag de banen komen keuren, dus we moeten soms mede vertrouwen op jullie eigen beoordelingsvermogen en medewerking. Bij twijfel gewoon niet spelen! En zeker niet als dit op het park aangegeven is door de groundsman:

 • ProBounce en vorst: Het product ProBounce is in beginsel vorstbestendig. Het tennisveld wordt door betreding bij vorst dus niet beschadigd. - klik hier voor alle details...
  De toplaag bij de zandgevulde banen wordt door de vorst wel hard (en glad); dit kan extra blessure gevaar voor de spelers opleveren.
 • Rijp: Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en - klik hier voor alle details...
  verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Door de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, zal de belijning zeer slecht zichtbaar en de toplaag glad worden; deze gladheid levert extra blessure gevaar voor de spelers op. Toch is het raadzaam om een ProBouncebaan met bevroren rijp niet te bespelen. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de rijp in de mat en het instrooizand  wordt getrapt. Zie verder bij aangevroren sneeuwlaag
 • Verse sneeuw(val): Sneeuw is voor het product ProBounce in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een ProBouncebaan dus geen - klik hier voor alle details...
  risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad kan worden. Toch is het raadzaam om een redelijk besneeuwd ProBouncebaan niet te bespelen. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en het instrooizand  wordt getrapt. Zie verder bij aangevroren sneeuwlaag.
 • Aangevroren sneeuwlaag: Het is raadzaam om een redelijk besneeuwd ProBouncebaan niet te bespelen. Niet alleen levert het risico op voor de sporter, maar bespelen heeft namelijk ook tot gevolg dat de sneeuw in de mat en het instrooizand  wordt getrapt (Dit geldt ook voor bevroren rijp). De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen of er vormt zich een ijslaagje. Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. - klik hier voor alle details...
  Verder duurt het vaker langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is.Sneeuwruimen met sneeuwschuivers is niet toegestaan in verband met de risico’s voor de mat. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of in handkracht verwijderen kan minder kwaad maar is bij grote hoeveelheden zeer bewerkelijk. Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw ook een hoeveelheid instrooizand wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is verdwenen zullen de banen dan zeer stroef zijn (vanwege het ontbreken van voldoende instrooizand). Om slijtage te voorkomen zullen de banen dan eerst weer voorzien moeten worden van voldoende instrooizand.Naast sneeuw en ijzel zijn er nog een aantal andere vormen waarin winterse neerslag kan vallen. Hierbij moet worden gedacht aan hagel, korrelsneeuw, ijsregen, etc. 
  In alle situaties zal door de groundsman/BOC moeten worden beoordeeld of bespeling tot gevaar voor de sporters leidt.
 • Opdooi: Opdooi is een term uit de wegenbouw. Opdooi noemt men het verschijnsel wanneer na intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door - klik hier voor alle details...
  bevroren en ondoorlatende grond eronder. Zie ook het filmpje hieronder.De groundsman/BOC zal bij opdooi een bord ophangen dat er NIET gespeeld kan worden. Betreden van de banen in die condities is dan dus absoluut NIET toegestaan.
  Bij opdooi gebeurt er het volgende. Na een langere periode van vorst is de ondergrond bevroren en vormt een dikke harde laag. Als de toplaag gaat dooien kan het smelt water van sneeuw en ijs niet wegzakken naar de drainage, het wordt tegengehouden door de bevroren onderlaag. De toplaag en een gedeelte van de lava fundering worden onstabiel door het vele water tussen de lava korrels. Het veld voelt bij betreding zacht en “sopperig” aan, door de onstabiele lava laag trapt u kleine deukjes in de fundering.Daarnaast wordt tijdens de vorst de mat losgevroren van de lava fundering. Je kan het een beetje vergelijken met het ontstaan van ijs op openwater. Vaak zie je hier ook een luchtlaag onderzitten. Door het ontstaan van deze “open” ruimte, kan de lavakorrel zich makkelijk bewegen waardoor een ongelijke onderlaag kan onstaan. Als er volop gespeeld wordt op een in opdooi zijnde baan, bestaat er dus een reële kans dat na de vorst periode de baan ongelijkheden ontstaan waardoor herstelwerkzaamheden nodig zijn.Na opdooi dienen de banen eerst te worden gewalst door de groundsman; op deze wijze brengt men de losgekomen lava – onder het tapijt – weer terug in zijn oude positie.

  Foto’s van de Baanonderhoud Commissie en van de vervanging van de oude gravelbanen door de nieuwe ProBounce banen 1 t/m 7 vindt u op onze Flickr.com-site. >> Voor meer info en de link ernaartoe klikt u hier <<