T.V. Hercules Privacyverklaring

Onderstaand de privacyverklaring van T.V. Hercules, gevestigd Nachtegaalspad 8.  7553 AC te Hengelo,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40077225, hierna te
noemen: `de Vereniging`.
… Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding
van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per email aan:
privacy@tvhercules.nl .

Downloaden (PDF, Onbekend)