Keetrenovatie, ledverlichting, zonnepanelen … WE WILLEN HET ALLEMAAL …

Videoboodschap voor vrijwilligers en sponsoren

We hebben onze sponsoren en vrijwilligers bedankt door het aanbieden van een leuke attentie voor hun inzet bij de Keetrenovatie en verduurzaming. Bij deze attentie zat ook een videoboodschap. Deze willen we onze leden niet onthouden. Door op de foto hieronder of op deze link te klikken krijg je de speciale videoboodschap te zien.

Wij zijn bij de Keetrenovatie nog niet helemaal klaar en willen de laatste puntjes op de ‘i’ zetten. Wij zijn op zoek naar het volgende:

 • houten tennisrackets die wij als decoratie willen gebruiken.
 • leuke foto’s ter aanvulling van de fotowand. Met name foto’s die buiten zijn gemaakt zijn geschikt. Ook niet digitale foto’s zijn welkom.

Mocht je ons hiermee kunnen helpen kun je een mailtje sturen naar keetrenovatie@tvhercules.nl of een berichtje naar 0641727047.

Groeten,

Projectgroep Keetrenovatie

 >>de Keet is ondertussen verbouwd, klik hier voor foto’s van de verbouwing…

 

 

 

Kantine met Corona maatregelen 🙃

   


Baanverlichting en renovatie dak

Wow! Wat een mooie impressie van ons tennispark en LED Verlichting geleverd door

OVI-Enschede & Mastverlichting.com

.


 

Ondertussen is men begonnen met de renovatie van het grote dak en hangt de nieuwe led-baanverlichting al

En ook het electra en de meterkast worden vernieuwd

 


eerdere berichten en info


TV Hercules gaat investeren in Ledverlichting en Zonnepanelen

- klik hier voor de rest van het bericht...

TV Hercules besloot in een (extra) Algemene Ledenvergadering woensdag j.l. om, na de nu zo goed als afgeronde renovatie van de kantine, het tennispark te verduurzamen. Er komt energiezuinige ledverlichting op de 7 tennisbanen, zonnepanelen op het dak van de kantine, en er worden diverse onderhouds- en energiebesparende ingrepen gedaan.

Naar verwachting verbruikt de ledverlichting jaarlijks 9.000 kWh minder elektriciteit dan de huidige verlichting, en genereren de zonnepanelen jaarlijks 15.000 kWh. De totale gerealiseerde CO2 reductie is tussen de 6400 en 13600 kg per jaar.

55 stemgerechtigde leden stemden unaniem “vóór” deze ingrijpende investering. De werkzaamheden kunnen nu snel van start. Nog dit jaar beschikt Hercules over een mooie accommodatie die op alle fronten luxe toegerust en volledig bij de tijd is.


Inzet vrijwilligers keetrenovatie

- klik hier voor de rest van het bericht...

Er is wat onduidelijkheid over vrijwilligers die zich hebben opgegeven om een helpende hand te bieden bij de keetrenovatie. Ze vragen zich af waarom ze niks horen…
Nou we hebben simpelweg genoeg mensen aan het werk en teveel mensen werkt ook niet.

Karin Herder coördineert de vrijwilligers-inzet, dus mochten er vragen zijn kun je Karin bellen op 06-37332114


 

VOORAANKONDIGING: We gaan een DIGITALE EXTRA ALV organiseren.

- klik hier voor de rest van het bericht...

De Extra ALV “Duurzaamheidsmaatregelen –LED en Zonnepanelen- en Noodzakelijk Onderhoud” die voor 25 maart gepland stond en vanwege corona-maatregelen niet door kon gaan, kan nu legaal DIGITAAL georganiseerd gaan worden.

Er is zojuist een COVID-19 SPOEDWET in werking getreden, die het mogelijk maakt, om afwijkend van statuten van de vereniging een digitale ALV te houden waarop rechtsgeldige besluiten genomen kunnen.

Verdere informatie hierover gaat snel volgen.

bestuur@tvhercules.nl


EXTRA ALV UITGESTELD (DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN EN NOODZAKELIJK ONDERHOUD)

  - klik hier voor de rest van het bericht...

Beste Hercules leden,

Vanwege “Corona” wordt de EXTRA ALV van 25 MAART a.s. AFGELAST / UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM. Een nieuwe datum wordt vastgesteld wanneer de Corona-situatie dit weer verantwoord toelaat.

Een ieder gezondheid en sterkte wensend in deze rare tijden,

vriendelijke groet,

bestuur@tvhercules.nl


EXTRA ALV DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN EN NOODZAKELIJK ONDERHOUD

- klik hier voor de rest van het bericht...
 •   Al eerder kondigden we aan ernaar te streven om op 25 maart a.s. een EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING te beleggen, met één doel (1 wezenlijk agendapunt): GOEDKEURING “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud”.
 •   Het financieringsplan lijkt vóór 25 maart geregeld te kunnen gaan worden, met voorwaarde dat de ALV hiervoor toestemming geeft!
 •   Dus nu definitief: 25 maart 2020 EXTRA ALV in de KEET, AANVANG 20.30 uur, EINDE ca. 21.00 uur.
  N.B. Een persoonlijke uitnodiging (per mail) aan alle leden volgt nog binnenkort.
 •   Die “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud” omvatten:
  •     LED baanverlichting, renovatie Keet-dak met isolatie, Zonnepanelen op dak, Meterkast renovatie, Schuifwand isolatie, Led verlichting + bewegingsmelders in kleedkamers.

(En dit staat dus los van de KeetRenovatie, die al vol in gang gezet is.)

 •   Voor die “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud” hebben we SUBSIDIE toegekend gekregen. (ZIE OOK HIERONDER) . Die wordt alleen maar uitgekeerd als we dit ook daadwerkelijk DIT JAAR realiseren.
  En gezien de (financiële, energie, en comfort-)winst die dat voor ons zelf ook oplevert willen we daarmee natuurlijk geen dag langer dan nodig wachten.
 •   Het is dus belangrijk dat er voldoende leden op deze ALV aanwezig zijn om de goedkeuring aan dit plan te geven!

 


BESLUIT: De AANGEVRAAGDE SUBSIDIE (het maximum  ‘waar we voor gingen’) is TOEGEKEND !!

- klik hier voor de rest van het bericht...

EN NU VERDER….

 • Het is de bedoeling én zeker ook záák dat we de investeringen in 2020 realiseren. - klik hier voor de rest van het bericht... N.B. DAT is ook als VOORWAARDE gesteld door de subsidieverlener.
 • De subsidie is 35% op duurzaamheidsmaatregelen (Ledverlichting, Zonnepanelen, Dakisolatie) en 20% op overige onderhoudsinvesteringen (overige Dakrenovatie, Meterkast).
 • Naast de verleende subsidie BLIJFT er dan altijd nog een zeer forse EIGEN INVESTERING nodig.
 • Daarvoor moet FINANCIERING gevonden worden.
 • Gedeeltelijk zoveel mogelijk uit eigen middelen, rekening houdend met de Keetrenovatiekosten.
 • Maar er zal ook een zeer significante aanvulling van ‘extern’ (een banklening dus) nodig zijn.
 • Dát financiële plaatje moet nu volledig in kaart gebracht worden, en de externe financiering moet onderzocht worden, met de daaraan verbonden voorwaarden en consequenties (banklening in combi met garantstelling van SWS, Stichting Waarborgfonds Sport, rente en aflossing, effect op onze toekomstige begrotingen).
 • We willen er druk op zetten want ELKE DAG EERDERE REALISATIE is LETTERLIJK WINST.
 • Daarom denken we die zaken voldoende bekend te (moeten) hebben om al op korte termijn de EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING te beleggen, ter goedkeuring van deze investeringen.
 • Noteer dus alvast: EXTRA ALV “LED en ZONNEPANELEN” WOE 25 MAART 2020, 20.00 IN DE KEET.

Uiteraard volgt hiervoor in maart nog een formele uitnodiging met agenda.

’t Zal mogelijk wat behelpen worden tussen alle Keetrenovatie werkzaamheden, maar dat onderstreept dan de vorig jaar gelanceerde ‘strijdkreet’: “LED, Zonnepanelen en Keetrenovatie, we willen het allemaal!”.

Bestuur TV Hercules

 


Renovatie goedgekeurd! Inzet vrijwilligers cruciaal bij uitvoering.

- klik hier voor de rest van het bericht...

BESLUITVORMING & GOEDKEURING KEETRENOVATIE

29 jan. 2020: op de ledenvergadering is besloten tot een grondige renovatie van kantine “de Keet”, volgend op de plannen die gedurende het afgelopen jaar door een projectgroep bestaande uit leden waren gemaakt. Al met al wordt de complete inrichting en meubilair aangepakt, zoveel mogelijk met zelfwerkzaamheid van eigen leden. De werkzaamheden zullen aanstonds van start gaan, met een budget van een kleine vijftigduizend Euro, hetgeen met eigen middelen gefinancierd kan worden.

Meld je nu aan als vrijwilliger voor de sloop- en overige werkzaamheden bij de projectgroep: keetrenovatie@tvhercules.nl
Het schema van de werkzaamheden vindt je hieronder.


Elk lid een stem in de begroting en planning tav. de keetrenovatie

- klik hier voor de rest van het bericht...

We willen onze leden een stem geven in de begroting en planning tav keetrenovatie als zij niet aanwezig kunnen zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat dit volgens de reglementen niet mag, maar wij willen het toch inbrengen bij de uiteindelijke stemming tijdens de ALV. Wij vinden het belangrijk dat de leden worden gehoord. Leden mogen hun mening geven door een mail te sturen naar keetrenovatie@tvhercules.nl


22 jan 2020- plan van aanpak keetrenovatie:

- klik hier voor de rest van het bericht...

Beste Leden,

Volgende week woensdag is het zover en kan er gestemd worden in de algemene ledenvergadering (29 januari as.) over de doorgang van de Keetrenovatie TV Hercules ten aanzien van de begroting en planning.

Wij hebben een begroting opgesteld op basis van offertes van leveranciers en inzet van onze vrijwilligers. Wij hebben jullie hulp dus hard nodig om de prijs zo laag mogelijk te houden. In de planning zien jullie wanneer we van start willen gaan en wanneer wij jullie hulp goed kunnen gebruiken. Elk uurtje dat je kan meehelpen is dus al meegenomen, ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Velen van jullie zullen overdag werkzaam zijn, maar zeker in de avonduurtjes ben jij nodig. Geef je op als vrijwilliger om mee te helpen om zo ook jouw bijdrage te leveren aan een fantastisch gerenoveerde Keet.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een opzichter/bouwbegeleider die overdag ook tijd heeft om in overleg met de commissie keetrenovatie en beheercommissie de renovatie te begeleiden. Dus weet jij iemand of ben jij diegene die verstand heeft van verbouwen en heb je tijd, meld je dan aan bij
ons keetrenovatie@tvhercules.nl

Onderstaand zien jullie een weergave van de totaalbedragen van de begroting. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de bedragen verder toegelicht.

Planning Keetrenovatie TV Hercules

Activiteit Wie Tijdsduur Week 5 t/m 14:

 


ALV 29 JAN: Op de Algemene Ledenvergadering 29 januari a.s. zullen we “BESLUITVORMING & GOEDKEURING KEETRENOVATIE” op de agenda hebben.

- klik hier voor de rest van het bericht...

Rond 15 januari: De Projectgroep “KEETRENOVATIE” zal rond 15 januari via Nieuwsbrief / website / soc. media het complete plan presenteren: INHOUDELIJK (hoe gaat het er uitzien), KOSTEN, PLANNING-AANPAK. Zie stuk hierboven. Dit moet dan VOLDOENDE INFORMATIE voor de leden zijn, waarop op de ALV een BESLUIT genomen kan worden, ofwel GOEDKEURING voor PLAN en INVESTERING…

Downloaden (DOCX, 13KB)


WE GAAN VOOR DE HOOFDPRIJS ! BOSA SUBSIDIE AANVRAAG

- klik hier voor de rest van het bericht...Vandaag 30 september hebben we de aanvraag voor subsidie ingediend.

bericht 1 okt 2019

Dit doen we i.s.m. OVI, dat is de partij die we als leverancier voor de Led verlichting hebben geselecteerd. Zij hebben ervaring met indienen van investeringssubsidies i.h.k.v. de “BOSA” regeling. In het traject hiervoor zijn diverse offertes met potentiële leveranciers onderhandeld, en op basis daarvan hebben we nu de subsidie aanvraag “ingeschoten”.

En dat betreft dan offertes voor de

–          Led baanverlichting,

–          Renovatie van de Keet,

–          Met nadrukkelijk –ook- renovatie van dak mét betere isolatie

–          Zonnepanelen (op het nieuwe dak te plaatsen)

–          Renovatie van de ‘meterkast’ met benodigde aanpassingen voor de Ledverlichting én de Zonnepanelen.

We hebben de subsidie aanvraag in twee delen ingediend: nr. 1 voor “energiebesparende maatregelen” met 35% subsidie, en nr. 2 voor “puur bouw en onderhoud” met 20% subsidie.

LED ARMATUREN EN MASTEN

Bij OVI hebben we de Led armaturen, zoals die ook bij ons in de masten komen te hangen, kunnen bewonderen. Deze Philips armaturen worden momenteel als superieur in markt beoordeeld. Ook zeer stevig en solide uitgevoerd. En als je dergelijke “zware jongens” in onze masten gaat hangen, wil je 100% zekerheid dat die masten met deze belasting ook nog vele jaren meekunnen.

En dat is door de gespecialiseerde firma Normec Rei-Lux als onderdeel van de OVI-offerte grondig geïnspecteerd en getest, en volledig in orde bevonden voor een minimale levensduur van 15 jaar, en met 5 jaar garantie van vergoeding van alle kosten als in die tijd toch gebreken zouden worden geconstateerd.

 

Dus daarmee hebben we letterlijk al een solide basis voor onze toekomstige –zuiniger én comfortabeler- baanverlichting gelegd. En met indienen van de subsidie aanvraag is de eerste stap gezet in het ambitieuze traject van renovatie en verduurzaming van de accommodatie op vrijwel alle fronten: Keet, baanverlichting, zonnepanelen.

 

Het subsidie-toekennings-traject is nu de eerste fase van het totale plan.

Helaas is ongewis hoe lang dit in beslag gaat nemen. Maar het zal wel cruciaal zijn om in de komende ALV het totale investeringsplaatje ter goedkeuring voor te kunnen leggen.

We houden je uiteraard van de ontwikkelingen en voortgang op de hoogte.

BESTUUR TV Hercules


Subsidie overheidssubsidiepot voor “Stimulering-bouw-en-onderhoud-Sportaccommodaties”

- klik hier voor de rest van het bericht...

bericht 4 aug 2019

En die hoofdprijs-drijfveer is hier: het maximum aan subsidie binnenhalen uit overheidssubsidiepot voor “Stimulering-bouw-en-onderhoud-Sportaccommodaties”. Deze houdt in : 20% op bouw en onderhoud sportaccommodaties algemeen, en 35% op elementen die ook een energiebesparend effect hebben. En daarnaast kunnen we dan ook nog € 2500 provinciale subsidie binnenhalen op energiebeperkende ingrepen die geadviseerd gaan worden in een Energie-Scan-Rapportage door een erkend bureau. Daartoe is inmiddels opdracht aan Ing.bureau Gadella gegeven. En dat zal dan vooral kansen bieden in combinatie met de Keetrenovatie.

Het hopelijk te realiseren positieve subsidie effect, en dan gaat het vooral om de overheidssubsidie, gaat echter dan wel ook de eerder voorgenomen planning van de Keetrenovatie (inzet was juni/juli 2019 extra ALV ter goedkeuring van het plan + financiën) beïnvloeden. De Keetrenovatie-projectgroep is daarover inmiddels door het bestuur met de argumenten als hieronder verder uitgelegd, geïnformeerd.

De beweegreden: investeringen van deelprojecten samenvoegen

Eerder is in de vereniging de Keetrenovatie (het opknappen van de kantine) als prioriteit gesteld, boven –toch óók als hoogst gewenst gezien- LED verlichting op de banen.

Voor dat laatste heeft ons Hercules-lid Theo Kleizen zich op verzoek van bestuur uitgebreid geörienteerd, en ná zijn eerste presentatie in de ALV van januari j.l. hebben we in een recente bestuursvergadering de verdere vorderingen besproken. Met als resultaat dat we het “LED-verhaal” nu aanmerkelijk uitgebreider hebben ingevuld, en óók dusdanig voorzien van concrete plannen dat er stáppen gezet kunnen gaan worden.

De ‘uitgebreidere invulling’ bestaat dan in : – combinatie met zonnepanelen op het dak van de Keet – noodzakelijkerwijs dan voorafgaand de reparatie/renovatie van het dak, wat eigenlijk al jaren als achterstallig staat te dringen, en waarbij verbetering van de isolatie als duurzaamheidsingreep leidend kan gaan zijn, en onderdeel van de Keetrenovatie kan worden, waarbij dan weer nadrukkelijk het subsidie aspect daarbij aan de orde is. En die LED investering met deze 2 toevoegingen, zonnepanelen en dak, lonkt natuurlijk eens temeer omdat dit zich onmiddellijk ook gaat terugbetalen in lagere energiekosten.

En al die zaken, Keetrenovatie+dakrenovatie, Led, zonnepanelen, komen nu samen in die subsidie-drijfveer. Want … in die subsidieregeling is bepaald dat ónder een investeringsgrens voor de energiebesparende maatregelen van ruim € 72.000, de subsidie pas áchteraf kan worden aangevraagd (dus je moet zélf eerst de kosten gemaakt hebben), en bij een totaalinvestering bóven dat bedrag kan de subsidie vóóraf worden aangevraagd / verleend, zodat er in elk geval zekerheid over bestaat als je daadwerkelijk de kosten gaat maken, c.q. verplichtingen daarvoor aangaat. En dat laatste wíllen we natuurlijk. Als we dergelijke investeringen in de ALV gaan voorstellen, moet er zekerheid over subsidie zijn, ofwel zekerheid over welke netto financiële investering door de vereniging hiermee gemoeid is.

Al met al dus zinnig om al die deelprojecten die elk ruim onder de €72.000 liggen, te combineren tot een totaal investering, die dan zo in de orde van zo’n € 150.000 komt.

Effecten voor de planning

Alvorens de subsidieaanvraag te (kunnen) doen, hebben we degelijke offertes van alle (delen van) de deelprojecten met energiebesparend effect nodig. Dat hopen we, néé, móeten we, in de maand juli voor elkaar gaan krijgen, opdat begin augustus de subsidie aanvraag gedaan kan worden. Ingewijden voorspellen dat er zo’n 2 á 3 maanden over het proces van beoordelen heen gaat, om tot toekenning te komen. Dan zijn we dus aangeland, op z’n vroegst in oktober, november. En dat er dan voor zo’n investering extern gefinancierd moet gaan worden, is evident. En dát traject gaat natuurlijk ook iets meer tijd dan een slordige achternamiddag kosten.

Kortom, realistisch gesproken gaat dat in 2019 niet meer allemaal afgerond worden.

Het –ambitieuze- streven zal dan ook zijn dat het investerings- en financieringsvoorstel ter fiattering eerst in de ALV 2020 (29 januari 2020) voorgelegd kan worden. En pas dáárna kunnen we écht aan de slag. Het geeft evenwel alle deelproject-projectgroepen (en dus ook Keetrenovatie) ruimte om de plannen verder te ontwikkelen, robuuster te maken, en de vereniging, de leden, voor de plannen enthousiast en ontvankelijk te krijgen.

Het moge duidelijk zijn: we kiezen als bestuur nu voor een ambitieus pad waarin diverse essentiële elementen van onze accommodatie gelijktijdig en zo snel mogelijk op een aanmerkelijk hoger plan gebracht gaan worden. En we hopen daarbij op een maximum aan instemming, support, en óók straks bij de uitvoering de inzet en medewerking van onze leden.

Bestuur TV Hercules