Penningmeester gezocht

Beste leden,
volgens rooster ben ik na het lopende jaar 2021 aftredend als penningmeester, dus bij de eerstvolgende ALV in januari 2022. Ik heb besloten dat ik mij dan niet herkiesbaar zal stellen, het bestuur is dan ook op zoek naar een opvolger.

Uitgebreide financiële kennis en ervaring is geen vereiste, maar enige affiniteit met financiële zaken en administraties is wel nodig om invulling aan de functie te kunnen geven.

Er is een draaiboek voor de functie aanwezig, ik zal graag een toelichting geven over het hoe, wat en wanneer iets gedaan moet worden, en hoeveel tijd hier gemiddeld mee gemoeid is.

Een overzicht van de taken/werkzaamheden:

  • Als penningmeester maak je deel uit van het dagelijks bestuur.
  • De administratie bijhouden (online boekhoudpakket Cash is beschikbaar, met bankkoppeling). De kasmutaties van de kantine worden maandelijks aangeleverd via de beheercommissie, de overige (algemene) kasmutaties zijn inmiddels tot een minimum beperkt.
  • Het betalen en controleren van inkoop-/kostenfacturen (veel gaat al automatisch).
  • Het opstellen van de jaarcijfers bij de afsluiting van het jaar, inclusief de begroting voor het komende jaar (in overleg met de diverse commissies)
  • Ondersteuning bij de facturatie van de lidmaatschappen (mutaties worden door de ledenadministratie verzorgd) en sponsoring (i.o.m. de sponsorcommissie).

Ik zal me uiteraard actief inspannen om een geschikte opvolger te vinden. Maar ik ken niet iedereen binnen de vereniging, zeker degenen niet die recent lid zijn geworden, en wil me dan ook juist niet beperken tot degenen die ik wel ken.

Mocht je interesse hebben, neem dan vrijblijvend contact met mij op (of met een van de andere bestuursleden, dan wordt het wel aan mij doorgegeven).

Groeten,
René Siemerink, penningmeester
penningmeester@tvhercules.nl
06-46232550