TV Hercules gaat investeren in Ledverlichting en Zonnepanelen

TV Hercules besloot in een (extra) Algemene Ledenvergadering woensdag j.l. om, na de nu zo goed als afgeronde renovatie van de kantine, het tennispark te verduurzamen. Er komt energiezuinige ledverlichting op de 7 tennisbanen, zonnepanelen op het dak van de kantine, en er worden diverse onderhouds- en energiebesparende ingrepen gedaan.

Naar verwachting verbruikt de ledverlichting jaarlijks 9.000 kWh minder elektriciteit dan de huidige verlichting, en genereren de zonnepanelen jaarlijks 15.000 kWh. De totale gerealiseerde CO2 reductie is tussen de 6400 en 13600 kg per jaar.

55 stemgerechtigde leden stemden unaniem “vóór” deze ingrijpende investering. De werkzaamheden kunnen nu snel van start. Nog dit jaar beschikt Hercules over een mooie accommodatie die op alle fronten luxe toegerust en volledig bij de tijd is.

>> lees meer over de discussie “Keetrenovatie, ledverlichting, zonnepanelen … WE WILLEN HET ALLEMAAL …” onder de kop <actueel> of klik op deze link.


eerdere berichten over de extra ALV


De Extra ALV “Duurzaamheidsmaatregelen –LED en Zonnepanelen- en Noodzakelijk Onderhoud” die voor 25 maart gepland stond en vanwege corona-maatregelen niet door kon gaan, kan nu legaal DIGITAAL georganiseerd gaan worden.

Er is zojuist een COVID-19 SPOEDWET in werking getreden, die het mogelijk maakt, om afwijkend van statuten van de vereniging een digitale ALV te houden waarop rechtsgeldige besluiten genomen kunnen.


Beste leden,

De eerder geplande Extra ALV met dit onderwerp moest vanwege “Corona” uitgesteld worden naar een datum waarop de corona-situatie dit weer verantwoord zou toelaten.

En die situatie is nu door de overheid gecreëerd door een tijdelijke COVID-19 SPOEDWET in werking te laten treden.

Daarin is bepaald dat mag worden afgeweken van Statuten, en dat daarmee een Algemene Ledenvergadering waarin lijfelijke aanwezigheid van leden geëist wordt, nu mag worden vervangen door een DIGITALE VERGADERING met computer-video verbinding tussen deelnemend leden. En daarin kunnen BESLUITEN genomen worden met zelfde RECHTGELDIGHEID als ook in de “statuaire ALV”.

En daar maken we dus dankbaar gebruik van. Want we willen graag verder met onze investeringsplannen, die op 25 maart al helemaal klaar voor besluitvorming waren.

Wij hopen dat een ieder zich hierin kan vinden, en dat wij jullie digitaal kunnen ontmoeten.

Lees de uitnodiging hieronder. (De overige stukken en info vindt u hier om e.e.a. helemaal duidelijk te krijgen.) niet meer beschikbaar

Vriendelijke groet,

bestuur@tvhercules.nl

Tennispark ‘t Lansink
Nachtegaalspad 8
7553 AC Hengelo Ov
074-2434626

www.tvhercules.nl

Uitnodiging en agenda ALV 20 mei 2020

Indien hieronder niets zichtbaar is, even de pagina verversen voor de weergave van het document  (niet meer beschikbaar)

bestuur@tvhercules.nl

 


bericht 14 maart jl.

EXTRA ALV UITGESTELD (DUURZAAMHEIDSMAATREGELEN EN NOODZAKELIJK ONDERHOUD)


Beste Hercules leden,

Vanwege “Corona” wordt de EXTRA ALV van 25 MAART a.s. AFGELAST / UITGESTELD TOT NADER TE BEPALEN DATUM. Een nieuwe datum wordt vastgesteld wanneer de Corona-situatie dit weer verantwoord toelaat.

Een ieder gezondheid en sterkte wensend in deze rare tijden,

vriendelijke groet,

bestuur@tvhercules.nl


Aan alle leden van T.V. HERCULES,

Uitnodiging voor de EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING, o   WOE 25 MAART 2020, in de KEET aanvang 20.30 uur (inloop v.a. 20.00 uur)
N.B. Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de KEETRENOVATIE, dus mogelijk gaat het een beetje behelpen worden; er kunnen bijv. slechts zeer beperkt zitplaatsen zijn, en consumpties waarschijnlijk niet of nog zeer beperkt. Maar we hopen de vergadering snel af te kunnen werken.

In de bijlage treft u de volledige uitnodiging en AGENDA met TOELICHTING aan; het betreft één wezenlijk punt, nl.

GOEDKEURING INVESTERING en FINANCIERING voor LED baanverlichting, Zonnepanelen en diverse onderhoudsingrepen, met daaraan gekoppeld een geplande CONTRIBUTIE AANPASSING per 2021.
E.e.a. is in detail in de bijlage beschreven.

Het is belangrijk dat dat wij ter ALV een goede vertegenwoordiging van de vereniging kunnen begroeten, om aldaar een geldig besluit te kunnen nemen.

Graag tot dan, vriendelijke groet,

bestuur@tvhercules

(agenda niet meer online beschikbaar)


eerder bericht 1 maart 2020 •   Al eerder kondigden we aan ernaar te streven om op 25 maart a.s. een EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING te beleggen, met één doel (1 wezenlijk agendapunt): GOEDKEURING “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud”.
 •   Het financieringsplan lijkt vóór 25 maart geregeld te kunnen gaan worden, met voorwaarde dat de ALV hiervoor toestemming geeft!
 •   Dus nu definitief: 25 maart 2020 EXTRA ALV in de KEET, AANVANG 20.30 uur, EINDE ca. 21.00 uur.
  N.B. Een persoonlijke uitnodiging (per mail) aan alle leden volgt nog binnenkort.
 •   Die “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud” omvatten:
  •     LED baanverlichting, renovatie Keet-dak met isolatie, Zonnepanelen op dak, Meterkast renovatie, Schuifwand isolatie, Led verlichting + bewegingsmelders in kleedkamers.

(En dit staat dus los van de KeetRenovatie, die al vol in gang gezet is.)

 •   Voor die “Duurzaamheidsmaatregelen en noodzakelijk onderhoud” hebben we SUBSIDIE toegekend gekregen. (ZIE OOK HIERONDER) . Die wordt alleen maar uitgekeerd als we dit ook daadwerkelijk DIT JAAR realiseren.
  En gezien de (financiële, energie, en comfort-)winst die dat voor ons zelf ook oplevert willen we daarmee natuurlijk geen dag langer dan nodig wachten.
 •   Het is dus belangrijk dat er voldoende leden op deze ALV aanwezig zijn om de goedkeuring aan dit plan te geven!
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter