TENNIS, CORONA, EN TV HERCULES – CONTRIBUTIE 

We worden met z’n allen heftig geraakt door de corona-maatregelen. Onze leden zowel in hun privé leven, als ook in hun tennisleven én wij ook als totale veréniging. Dat laatste is eigenlijk één en ‘t zelfde, want de leden ZÍJN de vereniging. 

En toch tweeërlei effecten. Enerzijds, de leden kunnen niet tennissen, en anderzijds moet de veréniging qua organisatie en financiën de continuïteit zien te waarborgen. Ten behoeve van … toch ook wel weer de leden. Kortom het is dan ook zaak om SAMEN, leden én vereniging goed door deze rare crisis heen te komen. 

Uiteraard hopen we dat een ieder begrip heeft vóór, en gezien de schrijnende consequenties die besmetting met het corona virus alom blijkt te kunnen hebben, ook solidair is met het besluit tot huidige ‘totale lockdown’ van de vereniging. 

En ook straks, als we weer ‘los’ kunnen, dat we accepteren dat er tal van beperkingen zullen gaan gelden in een vermoedelijk te implementeren 1,5 mtr samenleving. 

En toch, ondanks al dit gemis en beperkingen blijft de vereniging de maandelijkse contributie-termijnen innen (zoals dat ook algemeen door de KNLTB wordt gepropageerd). 

We hebben dat nodig om die continuïteit van de vereniging voor onze leden te kunnen waarborgen. 

Daarom vragen we de leden nu om solidair met onze vereniging te zijn en de maandelijkse incasso van de contributie vooralsnog te blijven accepteren. 

Wat kunnen we eventueel wél aan de contributie doen? 

Onze contributie is een jaarcontributie, en we willen dus ook naar het héle jaar kijken. Op dit moment valt nog nauwelijks te overzien wát de rest van het jaar gaat brengen. De vele consequenties qua gemis aan inkomsten van de bar, competities, toernooien, sponsoring e.d. enerzijds, maar anderzijds ook kostenbeperkingen in energie, schoonmaak, onderhoud, én tegemoetkoming uit de natuurlijk inmiddels aangevraagde TOGS regeling. 

We stellen ons dan ook voor om per einde jaar alle effecten te op een rij te zetten en te kijken welke correctie (evt. teruggaaf) op de jaarcontributie daaruit geconcludeerd kan worden. 

We hopen dat een ieder met deze aanpak kan instemmen, en zich het laten doorlopen van de contributie-incassos onder corona omstandigheden kan veroorloven; in geval dit vanwege corona ontstane penibele privé situaties oplevert, neem dan contact op via bestuur@tvhercules.nl om een regeling te bespreken. 

We hopen, in welke vorm dan ook, weer snel met onze TV Hercules en al onze leden gezond verder te kunnen. 

bestuur@tvhercules.nl 

 

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter