Hercules -CORONA protocol geldig vanaf 11 mei

NEEMT ALLEN VERANTWOORDELIJKHEID EN SPREEK ELKAAR ER OOK OP AAN:
HOU JE AAN DE REGELS, VOORKOM ELK RISICO OP BESMETTING.
DAN KUNNEN WE MET ALLE PLEZIER TENNISSEN, EN OOK BLIJVEN TENNISSEN !!
bestuur@tvhercules.nl

Downloaden (DOCX, 36KB)


eerdere berichten 3 april jl.

Tennispark gesloten tot en met 20 mei (jeugd uitgezonderd*)

 

Inmiddels schrijven de door de overheid ter bestrijding van “Corona” bijgestelde maatregelen voor dat het tennispark gesloten zal zijn tot en met 20 mei (voor jeugd geldt een uitzondering *).

Wij zijn als bestuur van mening dat wij ons onverkort aan deze noodzakelijke overheidsmaatregel moeten houden.

Dat betekent dat er TOTAAL NIET OP ONS PARK GETENNIST KAN WORDEN (jeugd uitgezonderd, zie opmerking hieronder*).

Er is gebleken dat individuen, leden meenden dit tennisverbod wel te kunnen negeren, omdat naar eigen oordeel het besmettingsgevaar op de baan gering tot nihil zou zijn.

Echter, ook op de baan kan er, bijv. bij baanwissel, én door virusoverdracht via van hand tot hand gaande tennisbal besmetting optreden, en als er één “schaap” op de tennisbaan staat, dan wordt mogelijk snel een op alle banen dat voorbeeld gevolgd.

En dat leidt tot oncontroleerbare situaties, met te veel risico.

Vandaar dat de “intelligente lock down” alle activiteit verbiedt, teneinde het risico tot nul te reduceren.

En daar houden we ons aan.

En aangezien er dan toch kennelijk leden zijn die zulks menen te kunnen negeren, is het park “op slot” gedaan door het slot op het toegangshek te vervangen.

bestuur@tvhercules.nl

* Uitzondering jeugdleden t/m 18 jaar

Met ingang van 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en leden t/m 18 jaar weer ‘vrij’ tennissen (dus ook buiten de lessen van TennisNiels om) op alle dagen van 16 tot 18 uur.  Er is dan vrijwel steeds namens Hercules een ‘toezichthouder’ op ’t park aanwezig. Kijk op ’t rooster op de website wanneer er een toezichthouder is (de eerste 3 weken elke dag, m.u.v. 10 mei, moederdag, dan is ’t park gesloten).
Zonder toezichthouder mag er niet getennist worden.
Ouders mogen niet (met hun kinderen mee) het park op.
leden in leeftijd ouder dan 12 jaar dienen continu 1,5 mtr onderlinge afstand te houden.
Liefst vóór de tijd thuis naar de WC, zodat daar op het park liever geen gebruik van gemaakt hoeft te worden.

WAT MOETEN JEUGDLEDEN DOEN OM TE MOGEN TENNISSEN?
>> klik hier voor alle voorwaarden en meer info

 

 


eerdere berichten


tennispark gesloten en álle verenigingsactiviteiten geannuleerd t/m 6 april

Keet en sportpark TV Hercules m.i.v. heden tot en met 6 april gesloten voor alle activiteiten, conform de richtlijnen van overheid en KNLTB.

lees ook op knltb-site: https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter