GOEDKEURING KEETRENOVATIE

Op de ALV 29 JAN 2020 is besloten tot GOEDKEURING van de KEETRENOVATIE”

Op de vergadering is besloten tot een grondige renovatie van kantine “de Keet”, volgend op de plannen die gedurende het afgelopen jaar door een projectgroep bestaande uit leden waren gemaakt. Al met al wordt de complete inrichting en meubilair aangepakt, zoveel mogelijk met zelfwerkzaamheid van eigen leden. De werkzaamheden zullen aanstonds van start gaan, met een budget van een kleine vijftigduizend Euro, hetgeen met eigen middelen gefinancierd kan worden.

Lees verder via de pagina onder ACTUEEL, of klik hier voor de voorgestelde begroting/planning