Reglementswijzigingen DDD en Contributie

Op de aanstaande ALV op 30 januari 2019, komen Huishoudelijk Reglementswijzigingen voor DDD lidmaatschap én voor Contributie(inning) op de agenda. Senioren-DDD lidmaatschap Zie de bijlage ‘Voorstel HR art 6&11 DDD rev00.pdf’. Het voornemen voor herziening DDD-lidmaatschap is eerder in Nieuwsbrief 16-9-2018 bekend gemaakt. Redenen daarvoor: We willen een significanter, “échter” verschil tussen “Senior-DDD met beperkt […]

Lees verder...

Toekomst voor padel bij T.V. Hercules?

De racketsport Padel is ontstaan in Zuid-Amerika en in de 90’er jaren overgewaaid naar Europa. In Spanje is padel de 2e sport na voetbal, groter dan tennis en hockey! De opkomst van padel in Nederland groeit gestaag. Naast commerciële partijen bieden inmiddels meer dan vijftig Nederlandse tennisverenigingen padel aan, op een totaal van ongeveer 85 […]

Lees verder...

Gezocht: sparringpartner bij financiële aangelegenheden

Beste leden, De financiële zaken van de vereniging worden momenteel primair door één persoon behartigd, namelijk door de penningmeester. Dit heeft als gevolg dat er eigenlijk geen back-up geregeld is voor de financiële gang van zaken bij bijvoorbeeld vakantie of ziekte. Daarom zijn we op zoek naar iemand die hierin een ondersteunende rol zou willen […]

Lees verder...

VOORSTEL HERZIENING DDD-LIDMAATSCHAP

Het bestuur is van mening dat het huidige DDD-Senior lidmaatschap zich nog té weinig onderscheidt van het Standaard Senior lidmaatschap. Enerzijds is de beperking van speelrecht alléén Door-De-week-overDag tussen 08.00 en 16.00 uur een beetje een wassen neus omdat daarnaast ook toegestaan wordt om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen, alsmede […]

Lees verder...

Wijziging maandelijkse inning contributie Hercules-leden

Beste clubleden, Zoals in eerdere nieuwsbrieven e.d. al was aangegeven is er een wijziging doorgevoerd in de systematiek van contributie-inning. De factuur is een kennisgeving voor de rest van het jaar, meer niet. We hadden als vereniging geen keuze, we hadden dit jaar nog op de “oude” manier willen uitwerken maar het pakket PC Leden […]

Lees verder...

Projectgroep advies LED baanverlichting

Theo Kleizen gaat samen met Ad Klein Breteler het voorbereidende uitzoekwerk doen voor de toekomstige ombouw van de huidige baanverlichting naar LED verlichting. Zij hebben in die –technische- wereld de nodige kennis en relaties.

Lees verder...

Extra Open Dag TV Hercules

Op ZONDAG 30 september a.s. van 12.00 – 14.00 uur wordt bij T.V. Hercules een 2e Open Dag georganiseerd om nieuwe leden te werven en kennis te laten maken met de vereniging T.V. Hercules. Niels Holslag van TennisNiels zal tijdens deze uren enkele kennismakingslessen verzorgen.

Lees verder...

ERFPACHT OVEREENKOMST GETEKEND

Op 4 juli jl. is de “akte van vestiging erfpacht t.b.v. T.V. Hercules“ officieel bij de notaris getekend. Daarmee ronden we een lang traject af, wat ruim 30 jaar geleden met een intentieverklaring van de gemeente Hengelo begon, en waar we de afgelopen 4 jaar, vooral in het kader van onze –toen voorgenomen- gravelbanenrenovatie nadrukkelijker, […]

Lees verder...

BEZWAARPROCEDURE NIEUW (RESERVE)LID VAN DE KASCOMMISSIE

Het bestuur deelt u mede: Er heeft zich, zoals eerder kenbaar gemaakt in ‘t KeetJournaal en op onze website,  een kandidaat gemeld voor de vrijgekomen plaats van reservelid kascommissie:   John Haverkate. Er is geen enkel bezwaar binnen gekomen op de kandidatuur voor reservelid kascommissie van John Haverkate, dus is hij volgens het bestuur daarmee namens […]

Lees verder...

Projectgroep renovatie van ons clubhuis “de Keet”

  Stand van zaken projectgroep Keetrenovatie Beste Hercules-leden, Begin dit jaar is er een oproep geweest voor leden om te helpen bij het opnieuw inrichten van De Keet. Nu we een aantal weken verder zijn leek het ons een goed idee om de leden te laten weten wat de stand van zaken is. De projectgroep […]

Lees verder...