ALV 27-1-2016

Hieronder de notulen en bijlagen van de algemene ledenvergadering (ALV) dd. 27-1-2016

Notulen ALV dd. 27-01-2016 Agenda ALV 2016 Presentatie jaarverslag 2015 Presentatie financiën 2015 Item statuten verwijzingen digitaal vs schriftelijk Toelichting historie erfpacht

Downloaden (DOCX, Onbekend)