Stand van zaken Projectgroep renovatie “de Keet”

22-3-2019


 

De projectgroep heeft 14 februari bij elkaar gezeten om de ALV te bespreken en de aandachtspunten die er genoemd zijn omtrent het ontwerp te bespreken. Hieronder vinden jullie de antwoorden op jullie opmerkingen.

Opmerkingen over ontwerp en ons antwoord

 • kleur van het logo niet terug in het ontwerp: Nee, we hebben bewust gekozen voor de kleuren die nu worden gebruikt, deze stralen warmte en gezelligheid uit. Dit doet de kleur blauw van ons logo niet. 
 • opbergplek voor de tennistassen: Goed idee, hier komen we nog op terug maar zal niet terug te vinden zijn in het ontwerp. We zullen dit bij een eventuele oplevering aanpassen aan de inrichting en een geschikte plek daarvoor vinden.
 • Plek voor een tennistafel: Uiteraard blijft de tennistafel te gebruiken. De meubels kunnen verplaatst worden zodat er ruimte gemaakt kan worden om te tafeltennissen. 
 • Optie om de vloer rood/bruin te maken zodat vuil minder zichtbaar is. We blijven bij het ontwerp door antraciet te gebruiken, wel willen we de vloer graag gemêleerd hebben zodat vuil minder opvalt.
 • Toiletgroep meenemen in het ontwerp: we begrijpen dat het jammer zou zijn als de toiletgroep niet meegenomen zou worden, maar dat is bewust niet gedaan om de kosten lager te houden. Wel zou dat natuurlijk wenselijk zijn, misschien dat een ‘likje’ verf al een verbetering zou opleveren. 
 • Dartbord behouden: natuurlijk, maar dan wel mooi aangepast aan de rest van het ontwerp
 • Is een PVC vloer niet duurzamer? Dat weten we niet, we zullen dit onderzoeken en inventariseren of dit mogelijk is met een klein budget. 
 • Tafels bij het raam aanpassen naar vierkante/rechthoekige tafels zodat er meer spelers aan een tafel kunnen zitten. Dit zal meegenomen worden in het nieuwe ontwerp
 • Einde van de bar aanpassen naar zitplekken aan beide zijden: dit nemen we mee in het nieuwe ontwerp.
 • Poefjes tegenover de lange bank. Dit nemen we mee in het nieuwe ontwerp.
 • Jeugdhonk? In het hoekje zal een loungebank geplaatst worden, daarnaast blijft de tennistafel beschikbaar. 

Vraag aan onze leden

 • Wie van onze leden heeft expertise (of kent iemand in zijn omgeving) in vloeren en kan ons daarin adviseren? Graag zou de groep met diegene in contact willen komen. Graag ontvangen we een reactie per mail keetrenovatie@tvhercules.nl

 Vrijdag 15 maart ontvangen we het definitieve ontwerp, op basis daarvan zullen we een begroting opstellen.

Groeten,

Projectgroep Keetrenovatie

 

eerder bericht 22-1-2019 jl.


Onderstaand een impressie/concept van de herinrichting van “de Keet”, vrijgegeven door de projectgroep.
Deze afbeeldingen zijn ook in “de Keet” te vinden op het publicatiebord binnen.

  

reageren kunt u via keetrenovatie@tvhercules.nl

 

 


eerder bericht(en) 8 juni 2018


Beste Hercules-leden,

Begin dit jaar is er een oproep geweest voor leden om te helpen bij het opnieuw inrichten van De Keet. Nu we een aantal weken verder zijn leek het ons een goed idee om de leden te laten weten wat de stand van zaken is.

De projectgroep bestaat ondertussen uit zeven personen. Dit zijn Diana Averink, Sonja Franken Volmerink, Ellen Hulsmeijer, Ellen Emmerink, Karin Herder, Riet Koopman en Guido Duijff. Tijdens de ALV van begin dit jaar ontstond bij mij, Guido, het idee om mijn oude school, het ROC van Twente, te vragen of de afdeling interieurontwerp geïnteresseerd is om onze kantine als project te gaan ontwerpen. Tijdens onze eerste vergadering heb ik dit voorgesteld aan de overige groepsleden en dit idee werd unaniem ondersteund. Daarnaast hebben we de prioriteiten vastgesteld en de wensen en eisen voor De Keet op papier gezet. Met deze informatie heb ik contact gezocht met het ROC en na een korte bezichtiging en goed overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat alle partijen graag willen.

Na een korte opstartperiode van het ROC zijn de ca. 25 leerlingen op woensdag 16 mei jl. bij ons in De Keet op bezoek geweest. Omdat ik fungeer als contactpersoon met het ROC, was alleen ik aanwezig en uiteraard houd ik de groep op de hoogte. Doel van dit bezoek was om de ruimtes te bekijken en om per groepje vragen te stellen over onze wensen en eisen. Ik moet eerlijk toegeven dat er ook vragen gesteld zijn over zaken waar we (ik) niet aan had gedacht. Kortom, de leerlingen zijn serieus aan de slag gegaan.

Het project met het ROC van Twente loopt nog tot medio juli. Rond die tijd krijgen we dus meerdere ontwerpen en daarna gaan wij als projectgroep aan de slag om het bestuur en de leden een geweldig plan te presenteren.

Mochten er naar aanleiding van dit verhaal vragen zijn ontstaan, dan kunnen die gemaild worden naar keetrenovatie@tvhercules.nl.

Projectgroep Keetrenovatie.

 


eerder bericht 16 feb. 2018


Dat het clubhuis van binnen aan een opknapbeurt toe is wel duidelijk maar “hoe “gaan wij dit nu verder organiseren? Op dit moment zijn er nog geen financiën beschikbaar voor deze renovatie en restyling, maar “voor” wij iets willen veranderen moet er wel een goed plan klaar liggen zodat deze meegenomen kan worden in de begroting.

Wij hebben daarom een projectgroep “Herinrichting/Renovatie de Keet” in het leven geroepen waarvan Guido Duijff de projectleider is met daarin al Karin Herder van de beheercommissie, en al iemand van de Jeugdcommissie.

Er is ruimte voor meer leden in deze projectgroep, dus wie van de leden zou hierin willen participeren, dan wel die hun ideeën/vragen kwijt willen aan deze projectgroep?

Laat wat van je horen!

Natuurlijk zijn de ideeën van iedereen welkom, misschien zijn er wel “andere” invalshoeken die wij kunnen gebruiken in deze projectgroep, alles is welkom.

Leden kunnen hun vragen en ideeën kwijt via keetrenovatie@tvhercules.nl ,

Namens het bestuur alvast bedankt!

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter