Reglementswijzigingen DDD en Contributie

Op de aanstaande ALV op 30 januari 2019, komen Huishoudelijk Reglementswijzigingen voor DDD lidmaatschap én voor Contributie(inning) op de agenda.

Senioren-DDD lidmaatschap

Zie de bijlage ‘Voorstel HR art 6&11 DDD rev00.pdf’.

Het voornemen voor herziening DDD-lidmaatschap is eerder in Nieuwsbrief 16-9-2018 bekend gemaakt.

Redenen daarvoor: We willen een significanter, “échter” verschil tussen “Senior-DDD met beperkt speelrecht” en “Standaard Senior met volledig speelrecht” lidmaatschap, door DDD te herdefiniëren naar waar het écht voor staat, namelijk bedoeld voor dié leden die enkel en alleen door de week overdag ‑recreatief- een balletje willen slaan, en verder nergens aan mee willen doen, en dan ook geen gebruik van de kantine maken en dus ook maar weinig ophebben met deelname aan bardienst.

En deze laatste twee zaken gaan nu het belangrijke verschil maken in de herziening, t.w. DDD-leden mogen niet deelnemen aan verenigingsactiviteiten (zoals competitie, toss, ladder, clubkampioenschappen, les e.d.); daarvan zijn wel uitgezonderd onze open toernooien en de koffietennis, maar daar tegenover staat dan dat DDD-leden geen bardienstplicht hebben. En als je Standaard Senior en DDD Senior beide zónder bardienst als vergelijk neemt, dan is het huidig contributieverschil € 11,50 versus € 5,50 en dat maakt DDD hopelijk ook voor een nieuwe doelgroep interessant(er).

Om dit voorstel effectief te maken, moeten de artikelen 6 en 11 van het Huishoudelijk Reglement gewijzigd worden.

 

Contributie(inning)

Zie de bijlage ‘Voorstel HR art 7 CONTRIBUTIE rev01.pdf

Alle leden zijn er al wel mee geconfronteerd: de contributie-inning is gewijzigd. Onze ledenadministratie is tegenwoordig volledig ondergebracht bij de KNLTB, en dat betekent dat ook de (maandelijkse) inning van de contributie nu verzorgd wordt door een externe, aan de KNLTB gelieerde partij. En die heeft zo z’n eigen procedures voor de automatische incasso’s. We hebben gelukkig wel nog de incasso in maandelijkse termijnen (bij de KNLTB totaal onbekend) voor elkaar kunnen krijgen, maar toch vergt de nieuwe incassoprocedure bij ons de nodige aanpassingen bij ledenadministratie en penningmeester, en daarop moet ook artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement opnieuw ingericht worden.

Naast incasso via KNLTB willen we ook een principiëler punt in dit art. 7 wijzigen. Zij het wel weer met een relatie met die nieuwe contributie-inning naar voren komt. Het gaat hier om het moment waarop nieuwe leden starten met maandelijkse contributie betaling. Tot heden staat in art. 7 dat bij later lid worden in het jaar ná 1 juli, de betaling van contributie pas start vanaf de eerste maand dat het lidmaatschap daadwerkelijk aanvangt. En dat betekent dat vóór 1 juli een nieuw lid met terugwerkende kracht de gehele jaarcontributie verschuldigd is. Wel hadden we wel altijd al acties bij de ‘open dagen’ e.d. waarop we dan een uitzondering op die regel maakten, met ook weer ‘starten betaling op moment van lid worden’. Maar degenen die vóór 1 juli buiten die acties vielen, kregen bij de start, de achterliggende maandtermijnen, waarin men dus nog géén lid was, alsnog in rekening gebracht.

Hoewel volstrekt legaal en correct volgens onze reglementen, voelde dat bij de meesten dan tóch altijd als ‘klantonvriendelijk misleidend’.

Daarom willen we –én dan zijn er ook geen incidentele contributie-acties meer bij speciale gelegenheden – nu algemeen reglementeren dat leden bij eerste lidmaatschap de maandtermijnen beginnen te betalen vanaf de maand dat het lidmaatschap aanvangt.

Tevens ondervangen we hiermee ook nog een ongemak wat zou ontstaan als bij latere aanvang van het lidmaatschap alsnog de volle jaarcontributie (terugwerkend) geïncasseerd zou moeten worden, in combinatie met de nieuwe contributie-inning: bij de KNLTB wordt per lid een contributie-jaarbedrag ‘ingeschoten’ dat dan in gelijke maandelijkse termijn geïnd wordt. Ergo: later in het jaar lid worden resulteert dan in een afwijkend, hogere maandtermijn dan wat we op de website/infoboekje en inschrijfformulier adverteren. En ga dát dan maar weer eens iedere keer in de voorkomende gevallen uitleggen ….!

Kortom, deze “start betalen vanaf maand van aanvang lidmaatschap” is eenduidiger, onafhankelijk van gelegenheidsacties, klantvriendelijker, een past bij de nieuwe wijze van contributie-incasso.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter